"Eeva, Alatalo" - Selaus tekijän mukaan Kandidaatintutkielmat

  • Lapsuuden vastoinkäymisten yhteys nuoruusiän uneen 

   Eeva, Alatalo; Marttinen, Moona (2021)
   Kandidaatintyö
   Aiemman tutkimustiedon mukaan lapsuudessa koetut vastoinkäymiset ovat yhteydessä myöhempään hyvinvointiin, terveyteen ja kehitykseen monella eri elämän osa-alueella. Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, ovatko ...