"Christensen, Jesse" - Selaus tekijän mukaan Kandidaatintutkielmat

  • Tuulivoiman hyödyntämisen ympäristövaikutukset 

   Christensen, Jesse (2020)
   Kandidaatintyö
   Tuulivoima mielletään usein käytännössä päästöttömäksi sähköntuotantomuodoksi. Voimala ei käyttövaiheensa aikana tuotakaan juuri yhtään kasvihuonekaasupäästöjä, mutta muissa elinkaaren vaiheissa, etenkin rakentamisvaiheessa, ...