"Berg, Jenni" - Selaus tekijän mukaan Kandidaatintutkielmat

  • Lapsuuden vastoinkäymisten yhteys nuoruuden päihteiden käyttöön 

   Berg, Jenni; Kausiala, Mari (2020)
   Kandidaatintyö
   Lapsuuden vastoinkäymisillä tarkoitetaan lapsuudessa koettuja mahdollisesti kehitykselle haitallisia stressaavia tai traumaattisia kokemuksia, ja ne voidaan jakaa kaltoinkohteluun, heitteillejättöön sekä perhe- ...