- Selaus julkaisuajan mukaan Kandidaatintutkielmat

  • Biosidit kestomuoveissa 

   Tossavainen, Anniina (2017)
   Kandidaatintyö
   Biosidejä käytetään muoveissa ehkäisemään mikrobikasvua, sekä siitä seuraavaa mahdollista materiaalin värjäytymistä, pistekorroosiota ja hajuhaittoja. Kestomuoveissa käytettävät lisä- ja täyteaineet altistavat ne erityisen ...
  • Drone-elektroniikka 

   Nikula, Jonas (2017)
   Kandidaatintyö
   Dronet, tai UAV:t (unmanned aerial vehicle), suomeksi miehittämättömät ilma-alukset, ovat kehittyvä ja kasvava tekniikan alue. Niissä käytettävän teknologian --- varsinkin tekoälyn --- kehittyessä myös niiden mahdolliset ...
  • Tehoelektroniikkalaitteiden komponenttien tuottamat meluhaitat ja niiden ehkäisy 

   Takalo, Juhani (2017)
   Kandidaatintyö
   Tässä työssä käsiteltävät melua aiheuttavat ilmiöt ovat käänteinen pietsosähköinen ilmiö, magnetostriktio ja Maxwellin voimat. Käänteinen pietsosähköinen ilmiö aiheuttaa aineen muodon muuttumisen ulkoisen sähkökentän ...
  • Optisen hiukkasmittarin mallinnus ja kalibrointi 

   Nykänen, Juuso (2017)
   Kandidaatintyö
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin optisen hiukkasmittarin mallintamiseen soveltuva Matlab-koodi sekä kalibroitiin Tampereen teknillisen yliopiston aerosolifysiikan laboratoriossa kehitetty optinen hiukkasmittari. Kalibrointia ...
  • Alisynkroniset värähtelyt verkkoon kytketyissä tuulivoimaloissa 

   Leinonen, Joona (2017)
   Kandidaatintyö
   Lisääntynyt tuulivoiman kapasiteetin kasvu vaatii siirtoverkoilta enemmän. Siirtoverkon kapasiteettia nostetaan tyypillisesti sarjaan kytkettyjen kondensaattoreiden avulla. Sarjakondensaattoreiden on kuitenkin havaittu ...
  • Teollisuuden aiheuttama mikromuovijäte meressä ja sen hajoaminen 

   Kandelin, Niklas Oskari (2017)
   Kandidaatintyö
   Mereen päätyvä muovijäte on laajasti tunnistettu ongelma. Mikromuovit ovat vähemmän näkyvä osa tätä ongelmaa. Tässä kandidaatintyössä tutustutaan yleisimpiin muovijätettä muodostaviin polymeerityyppeihin, niiden ...
  • Sähköauton akunhallintajärjestelmä 

   Nuuttila, Markus (2017)
   Kandidaatintyö
   Akunhallintajärjestelmän tehtävänä on maksimoida akulla toimivan sähkölaitteen turvallisuus ja hidastaa laitteen akun kulumista. Tämä toteutetaan estämällä akun toimintatilan joutuminen pois turvalliselta toiminta-alueeltaan. ...
  • A Survey Of Optical Flow Techniques For Object Tracking 

   Husseini, Sahar (2017)
   Kandidaatintyö
   There are many object tracking algorithms using optical flow methods. Existing literature in flow estimation are abundant, however, there is not any method found to extract perfect flow data. So making an optimal choice ...
  • Quanser QUBE-Servo 2 -järjestelmän tilasäätö 

   Forsman, Valtteri (2017)
   Kandidaatintyö
   Tässä työssä suunnitellaan moottorin varren asennon säädin. Säätimen toiminta perustuu tilasäätöön, jossa takaisinkytketty säädin on toteutettu tilatakaisinkytkennällä ja redusoidulla tilahavaitsijalla. Tilatakaisinkytkennässä ...
  • Puuliitosten mekaaninen käyttäytyminen ja mitoittamisen perusteet 

   Pitkäkoski, Niklas Daniel (2018)
   Kandidaatintyö
   Puurakentaminen on Suomessa suosittu tapa rakentaa etenkin pientaloja ja nykyisin puurakentaminen on kasvattamassa suosiotaan myös kerrostalorakentamisessa. Puurakentamisessa oleellisessa osassa ovat eri liitosmenetelmät ...
  • Pienmetsäkoneen ohjaamon melumittaus 

   Häkkinen, Aapeli (2018)
   Kandidaatintyö
   Standardin ISO 11201 -mukainen melutaso Usewood Forest Master -pienmetsäkoneen ohjaamossa on mittausten perusteella 83,5 dB(A). Mittauksen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi työssä käydään läpi äänen ja melun teoriaa ...
  • Magneettiteknologian hyödyntäminen energia- ja liikennesovellutuksissa 

   Pere, Sanni (2018)
   Kandidaatintyö
   Työssä tarkastellaan energia- ja liikennesovelluksia magneettiteknologian näkökulmasta. Energiasovelluksissa pääpaino on sähkömagneettisessa induktiossa ja siinä, kuinka ilmiötä hyödynnetään generaattoreissa. Tyypillisesti ...
  • Kilpailijayhteistyö innovointistrategiana 

   Harala, Linnea (2018)
   Kandidaatintyö
   Coopetition as a strategy has become increasingly popular in recent decades due to fast-paced technological development. Especially in high tech, a wide scope of expertise is needed for technological development. Coopetition ...
  • Faasimuutosmateriaalien hyödyntäminen aurinkoenergian varastoinnissa 

   Poutamo, Jaakko (2018)
   Kandidaatintyö
   Kasvava globaali energiankulutus ja ilmastonmuutos ajavat energiateollisuuden keksimään uusia uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä ratkaisuja. Yksi potentiaalinen energiamuoto on aurinkoenergia, jota jo maapallolla ...
  • Tekoäly johdon laskentatoimen työssä päätöksenteon tukena 

   Keitaanniemi, Akseli (2018)
   Kandidaatintyö
   Johdon laskentatoimi toimii organisaatiossa sisäisenä palveluna eri osastoille. Yksi johdon laskentatoimen monista tehtävistä on toimia päätöksenteon tukena ja tuottaa yrityksen suorituksiin ja tulevaisuuden näkymiin ...
  • Piensijoittajan päätöksentekoprosessiin vaikuttavat tekijät osakemarkkinoilla 

   Saarela, Aleksanteri (2018)
   Kandidaatintyö
   The decision-making process of a small trader is irrational due to biological, psychological and sociological factors. Behavioural economics is a field of study that focuses on examining the severity of these factors ...
  • Valomiekan rakentaminen 

   Laine, Roni (2018)
   Kandidaatintyö
   Tässä opinnäytetyössä rakennetaan valomiekka. Tehtävänä on rakentaa valomiekan runko ja asettaa rungon sisään elektroniikkaosat. Elektroniikan tehtävänä on tuottaa valomiekan valo ja äänet. Valomiekoista löytyy muiden ...
  • Ketterien projektinhallintamallien soveltuvuus kompleksisiin konteksteihin 

   Moalim Ali, Yacquub (2018)
   Kandidaatintyö
   Muuttuvassa toimintaympäristössä perinteiset projektinhallintamallit luovat haasteita, sillä ne ovat jäykkiä ja joustamattomia. Tämän takia yleiseen käyttöön on tullut ketterät projektinhallintamallit, jotka helpottavat ...
  • Datatieteen mahdollisuudet liiketoimintatiedon hallinnan kontekstissa 

   Vuorinen, Olli Jesperi (2018)
   Kandidaatintyö
   Työssä tutkitaan datatieteen mahdollisuuksia liiketoimintatiedon hallinnassa. Tutkimuskysymyksenä on: Missä tilanteissa liiketoimintatiedon hallintaa voidaan tukea datatieteellä? Kysymystä lähestytään seuraavien ...
  • Kvantti-Zenon-efekti 

   Ali, Joonis (2018)
   Kandidaatintyö
   Tämä kandidaatintyö on kirjallisuusselvitys kvantti-Zenon-efektistä. Tarkoituksena on selvittää yleisesti, mikä kyseinen efekti on ja millaisia sovellutuksia sillä on. Työssä esitetään efektin teoreettiset johdot puhtaalle ...