- Selaus Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan mukaanKandidaatintutkielmat

Viitteet 17-36 / 113

   Tutkinto-ohjelmat ja opintosuunat
   Degree Programme in Science and Engineering, BSc (Tech) - Degree Programme in Science and Engineering, BSc (Tech) [13]
   Electrical Engineering [3]
   Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, kasvatustieteen kandidaatin tutkinto - Lifelong Learning and Education, Bachelor of Arts (education) [19]
   Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelma - Bachelor's Programme in English Language, Literature and Translation [75]
   Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma [5]
   Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto - Degree Programme in English Language, Literature and Translation, Bachelor of Arts [31]
   Filosofian kandidaattiohjelma - Bachelor's Programme in Philosophy [45]
   Filosofian tutkinto-ohjelma [2]
   Hallintotieteiden kandidaattiohjelma - Bachelor's Degree Programme in Administrative Studies [52]
   Hallintotieteiden kandidaattiohjelma - Bachelor's Programme in Administrative Studies [366]
   Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma [9]
   Historian kandidaattiohjelma - Bachelor's Programme in History [151]
   Historian tutkinto-ohjelma [5]
   Industrial Engineering and Management [4]
   Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma [3]
   Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatin tutkinto - Degree Programme in Information Studies and Interactive Media, Bachelor of Science [14]
   Information Technology [4]
   International Degree Programme in Science and Engineering [1]
   Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma [1]
   Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto - Degree Programme in Journalism and Communication, Bachelor of Social Sciences [25]