"Teknis-taloudellinen tiedekunta - Faculty of Business and Technology Management" - Selaus tiedekunnan mukaan (- 2018)Erillisteokset ja sarjajulkaisut

  • CoAP-SNMP Interworking IoT Scenarios 

   Lindholm-Ventola, Hanna; Silverajan, Bilhanan
   Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing. Report (Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing, 2014)
   report
   The Simple Network Management Protocol (SNMP) is the de-facto means of network management in the Internet. SNMP forms the basis of many tools and applications used by operators and network administrators for network and ...
  • Henkilöstön turvallisuuden kehittäminen vapaa-ajan turvallisuutta edistämällä. Tietopaketti yrityksille 

   Anttila, Sanna; Hyytinen, Toni (Tampereen teknillinen yliopisto, 2011)
   book
   Tässä tietopaketissa esitetään tutkimushankkeen ”Teollisuusyritysten turvallisuuden kehittäminen vapaa-ajan turvallisuutta edistämällä” tärkeimmät tulokset. Hankkeen toteutti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ...
  • Identiteetin- ja pääsynhallinta 

   Linden, Mikael
   Tampereen teknillinen yliopisto. Tietotekniikan laboratorio. Raportti : 7 (Tampere University of Technology, 2017)
   report
   Tämä kirja syntyi alkujaan Tampereen teknillisen yliopiston kurssille TIE-30500 "Identiteetin ja pääsynhallinta, 4 op", jonka aihepiiristä yhtenäistä suomenkielistä oppimateriaalia on muutoin saatavilla varsin niukasti.
  • Identiteetin- ja pääsynhallinta 

   Linden, Mikael
   Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing. Report : 6 (Tampere University of Technology, 2015)
   report
   Tämä kirja syntyi alkujaan Tampereen teknillisen yliopiston kurssille TIE-30500 "Identiteetin ja pääsynhallinta, 4 op", jonka aihepiiristä yhtenäistä suomenkielistä oppimateriaalia on muutoin saatavilla varsin niukasti.
  • Kunnan liikuntatoimen turvallisuuden johtaminen 

   Hyytinen, Toni
   Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos. Laitosraportti. (Tampereen teknillinen yliopisto: Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2012)
   report
   Asiakkaiden turvallisuuden varmistaminen tulee olla kuntien liikuntapalveluiden tuottamisen tärkein periaate. Turvallisuuden varmistamisessa tulee pyrkiä ennaltaehkäisevään toimintaan. Riittävää toimintaa ei ole se, että ...
  • Kuopion alueen liikennemalli 2012 : mallin rakenne, nykytilannekuvaus ja perusennuste vuodelle 2030 : Kuoma 2012 

   Kalenoja, Hanna; Keränen, Matti
   Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Tutkimusraportti : 80 (Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne; Trafix Oy, 2012)
   report
   Kuopion alueen liikennemalli kattaa Kuopion, Siilinjärven, Maaningan, Nilsiän, Suonenjoen, Leppävirran ja Tuusniemen kunnat. Mallin avulla voidaan arvioida maankäytön ja liikennejärjestelmän muutosten vaikutuksia matkojen ...
  • Lähdeviittauskäytännön periaatteet tieteellisessä kirjoittamisessa 

   Nokelainen, Tomi
   Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste : 4 (Tampereen teknillinen yliopisto, 2011)
   book
   Tämän ohjeen tarkoituksena on esitellä tieteellisessä kirjoittamisessa yleisesti hyväksytyn ja käytetyn lähdeviittauskäytännön periaatteet pääpiirteittäin. Tämä ohje on laadittu noudatettavaksi eritoten Tampereen ...
  • Minä DI-opiskelijana - Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia ja odotuksia yliopisto-opiskelusta 

   Pajarre, Eila
   Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti : 7 (Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut, 2012)
   report
   Tekniikan alan yliopisto-opiskelijoiden opintojen etenemistä on kvantitatiivisesti tutkittu paljon. Varsinkin uuteen tutkintorakenteeseen vuonna 2005 siirtymisen jälkeen opintojen etenemistä on seurattu sekä yliopistoiden ...
  • Neljä strategisen johtamisen teoreettista perspektiiviä - Teoriakäsikirja kurssille Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö 

   Nokelainen, Tomi
   Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste : 3 (Tampereen teknillinen yliopisto, 2011)
   book
   Tämä käsikirja on koostettu Tampereen teknillisen yliopiston opintojakson TETA-5620 Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö teoriaosuuden strategisen johtamisen tutkimuksen eri teoreettisia perspektiivejä käsittelevistä ...
  • Neljä strategisen johtamisen teoreettista perspektiiviä - Teoriakäsikirja kurssille Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö (2012) 

   Nokelainen, Tomi; Teollisuustalouden laitos - Department of Industrial Management; Teknis-taloudellinen tiedekunta - Faculty of Business and Technology Management; Tampere University of Technology
   Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste : 6 (Tampereen teknillinen yliopisto, Teknis-taloudellinen tiedekunta, 2012)
   book
   Tämä teoriakäsikirja on koostettu Tampereen teknillisen yliopiston lukuvuonna 2011-2012 pidetyn opintojakson TETA-5620 Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö teoriaosuuden strategisen johtamisen tutkimuksen valittuja ...
  • Opiskelun etenemisen kartoitushanke tietotekniikan koulutusohjelmassa 

   Kurlin, Ari; Pesonen, Emilia; Isohanni, Essi
   Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti (Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut, 2014)
   report
   Tampereen teknillisen yliopiston tietotekniikan laitoksella TST-tiedekunnassa toteutettiin vuonna 2014 opiskelun etenemisen kartoitushanke. Hankkeessa selvitettiin opintojen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä ja 55 opintopisteen ...
  • Overall final demonstration report 

   Della Giustina, Davide; Barbato, Antimo; Mutanen, Antti; Reponen, Hannu; Alvarez, Amelia; Kulmala, Anna; Angioni, Andrea; Tuominen, Ville; Hormigo, Maite; Dede, Alessio; Cristoffersen, Mathias; Vesth Hansen, Torben; Repo, Sami; Zanini, Stefano (Tampere University of Technology, 2016)
   report
  • Pelillistämisen vaikutukset kiinteistöhuollon ja siivousalan työtehtävissä: Loppuraportti, TSR-hanke 116364 

   Tuomi, Pauliina; Fager, Kati (Tampereen teknillinen yliopisto, 2018)
   report
  • Principles of Citing and Referencing in Scientific Writing 

   Nokelainen, Tomi
   Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes. : 5 (Tampereen teknillinen yliopisto, 2011)
   book
   The aim of this guide is to outline the general principles and practices of generally appropriate and acceptable citing and referencing in scientific writing. This guide should be conformed to especially in course ...
  • Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2016 Workshop (DCASE2016) 

   Virtanen, Tuomas; Mesaros, Annamaria; Heittola, Toni; Plumbley, Mark D.; Foster, Peter; Benetos, Emmanouil; Lagrange, Mathieu; Signaalinkäsittelyn laitos - Department of Signal Processing; Teknis-taloudellinen tiedekunta - Faculty of Business and Technology Management; Tampere University of Technology (Tampere University of Technology. Department of Signal Processing, 2016)
   book
  • Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2017 Workshop (DCASE2017) 

   Virtanen, Tuomas; Mesaros, Annamaria; Heittola, Toni; Diment, Aleksandr; Vincent, Emmanuel; Benetos, Emmanouil; Elizalde, Benjamin Martinez; Signaalinkäsittely - Signal Processing; Teknis-taloudellinen tiedekunta - Faculty of Business and Technology Management; Tampere University of Technology (Tampere University of Technology. Laboratory of Signal Processing, 2017)
   book
  • Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2018 Workshop (DCASE2018) 

   Plumbley, Mark D.; Kroos, Christian; Bello, Juan P.; Richard, Gaël; Ellis, Daniel P.W.; Mesaros, Annamaria; Signaalinkäsittely - Signal Processing; Teknis-taloudellinen tiedekunta - Faculty of Business and Technology Management; Tampere University of Technology (Tampere University of Technology, 2018)
   book
  • Proceedings of VikingPLoP 2012 Conference 

   Eloranta, Veli-Pekka; Koskinen, Johannes; Leppänen, Marko
   Tampere University of Technology. Department of Software Systems. Report : 22 (Tampere University of Technology. Department of Software Systems, 2012)
   book
   The papers in this proceedings are updated versions of the papers workshopped in the conference. Participants submitted their papers for shepherding process. In shepherding process, experienced pattern writer gave ideas ...
  • Proceedings of VikingPLoP 2013 Conference 

   Eloranta, Veli-Pekka; Koskinen, Johannes; Leppänen, Marko Kristian
   Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing. Report : 2 (Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing, 2013)
   book
   This is the proceedings of VikingPLoP 2013 – a record of all papers workshopped during the conference. VikingPLoP is a Nordic conference of pattern languages of programs which took place this year in Horse Inn of Luomajärvi, ...
  • Professional diploma for the future 

   Edutech - Edutech; Teknis-taloudellinen tiedekunta - Faculty of Business and Technology Management; Tampere University of Technology (Tampereen teknillinen yliopisto, 2012)
   book
   Tämä on Tekniikan alan yliopistollisen erityisosaamisen tarpeet, kysyntä ja osaamisen kehittämisen mallintaminen–hankkeen (TekTäk-hanke) loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman työn tavoitteena on ollut ...