"Rakennustekniikan osasto - Department of Civil Engineering" - Selaus tiedekunnan mukaan (- 2018)Erillisteokset ja sarjajulkaisut

  • Betonielementtijulkisivujen mikrobiologinen toimivuus 

   Pessi, A-M.; Suonketo, J.; Pentti, M.; Rantio-Lehtimäki, A.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Julkaisu : 101 (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1999)
   book
   Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisessa asuntotuotannossa yleisesti käytettyjen betonielementtijulkisivujen mikrobiologista toimivuutta. Elementtien eristetilassa esiintyvää mikrobikasvua, sen syitä ja vaikutusta sisäilman ...
  • Carbon Dioxide Permeability of Cellulose-Insulated Wall Structures 

   Niemelä, T.; Vinha, J.; Lindberg, R.
   Tampere University of Technology, Structural Engineering, Publication (Tampere University of Technology, 2000)
   book
   A study was conducted at Tampere University of Technology, Laboratory of Structural Engineering in 1995 where the diffusion of carbon dioxide through different building materials, finishes and entire external wall structures ...
  • Kosteusvirta-tutkimus 

   Lindberg, R.; Wahlman, J.; Suonketo, J.; Paukku, E.
   Tampereen teknillinen yliopisto, Talonrakennustekniikka, Julkaisu : 119 (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan osasto, Talonrakennustekniikka, 2003)
   book
   Tutkimuksessa selvitettiin pääasiassa laboratoriossa mittaamalla paikallavaletun betonilattian kuivumista. Laboratorio-olosuhteissa tutkittiin välipohjien kuivumista. Lisäksi kenttämittauksin selvitettiin maanvaraisen ...
  • Koulujen kosteus- ja homevauriokorjaukset. Kokemuksia Ylöjärven kunnasta 

   Leivo, V.; Rakennetekniikka - Rakennetekniikka; Rakennustekniikan osasto - Department of Civil Engineering; Tampere University of Technology
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Julkaisu (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1997)
   book
   Kosteus- ja homevaurioiden korjauksissa tulee ottaa huomioon rakennuksen vaurioiden korjausten ohella myös homevaurioiden terveysvaikutukset ja niiden poistaminen. Kunnan organisaatiorakenteella tulee olla valmiudet ryhtyä ...
  • Lisäeristettyjen hirsiseinien kosteustekninen kunto 

   Koski, T.; Lindberg, R.; Vinha, J.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Julkaisu (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1997)
   book
   Tutkimuksessa selvitettiin kenttätutkimusten avulla lisäeristettyjen hirsiseinien kosteustekninen kunto valituissa kohderakennuksissa.
  • Maanvaraisten alapohjarakenteiden kosteuskäyttäytyminen 

   Leivo, V.; Rantala, J.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Geotekniikka, Julkaisu (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 2001)
   book
   Pohjamaa sekä yläpuoliset täyttö- ja salaojituskerrokset ovat maarakeiden välisten huokosten muodostaman enemmän tai vähemmän yhtenäisen onkaloverkoston kautta jatkuvassa yhteydessä kosteuslähteeseen eli pohjaveteen. ...
  • Maanvastaisten alapohjarakenteiden kosteustekninen toimivuus 

   Leivo, Virpi; Rantala, Jukka
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan osasto, Talonrakennustekniikka, Julkaisu : 120 (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 2002)
   book
   Maanvastaisten alapohjarakenteiden lämpö- ja kosteusolosuhteet poikkeavat rakennusvaipan muiden osien toiminnasta. Alapohja on rakenteena kosketuksissa lämpimien ja kosteiden täyttö- tai pohjamaakerrosten kanssa. Alapohjaa ...
  • Moisture Behavior of Slab-On-Ground Structures 

   Leivo, V.; Rantala, J.
   Tampere University of Technology, Laboratory of Structural Engineering, Research report (Tampere University of Technology, 2003)
   report
   The thermal and moisture conditions of slab-on-ground structures differ from other structures. The ground structure is in contact with warm and moist drainage and fill soil layers. The subsoil or drainage layer around the ...
  • OPAS KOSTEUSONGELMIIN Rakennustekninen, mikrobiologinen ja lääketieteellinen näkökulma 

   Leivo, V.; Rakennetekniikka - Rakennetekniikka; Rakennustekniikan osasto - Department of Civil Engineering; Tampere University of Technology
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Julkaisu (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1998)
   book
   Kosteusvaurioiden korjaaminen on voi olla teknisessä mielessä usein yksinkertainen ja rutiininomainen toimenpide. Ongelmaksi muodostuu usein se, miten eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä pystytään löytämään vauriot ja ...
  • Pitkäikäinen puurakenteinen halli. Toimiva kosteustekniikka ja edullinen elinkaari 

   Myllylä, P.; Lod, T.; Rakennetekniikka - Rakennetekniikka; Rakennustekniikan osasto - Department of Civil Engineering; Tampere University of Technology
   Tampereen teknillinen yliopisto. Talonrakennustekniikka. Tutkimusraportti : 124 (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan osasto, Talonrakennustekniikka, 2003)
   report
   Tutkimuksessa tarkasteltiin rakennuksen pitkäikäisyyttä lähinnä teknisestä näkökulmasta. Rakennuksen ja rakennusosien pitkäikäisyyteen vaikuttaa merkittävästi niiden kosteustekninen toimivuus. Kosteus on rasitustekijä, ...
  • Puukuitueristeisen seinärakenteen hengittävyys 

   Niemelä, T.; Vinha, J.; Lindberg, R.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1996)
   book
   Normaaleissa puurunkoisten pientalojen seinissä on käytetty muovikaivoa höyrynsulkuna estämään kosteuden kulku seinärakenteeseen sekä aikaansaamaan rakenteen ilmatiiviys. Viime aikoina on kuitenkin alettu yhä voimakkaammin ...
  • Puurunkoisten seinärakenteiden kosteusteknisen toiminnan vertailu omakotitalossa 

   Vinha, J.; Käkelä, P.; Kalamees, T.
   Tampereen teknillinen yliopisto, Talonrakennustekniikka, Tutkimusraportti : 116 (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan osasto, Talonrakennustekniikka, 2003)
   report
   Tutkimuksessa on tarkasteltu Turun Rakennustuote Oy:n kehittämän puurunkoisen seinäelementin eli ’mittaelementin’ kosteusteknistä toimintaa. Seinäelementeissä käytettyjä rakenteita on aikaisemmin tutkittu myös TTY:n ...
  • The Impact of Air Tightness of the Building Envelope on the Efficiency of Ventilation Systems with Heat Recovery 

   Binamu, A.; Lindberg, R.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Julkaisuja (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 2001)
   book
   Ventilation heat recovery is the process by which heat energy is recovered from the exhaust air for re-use to preheat the incoming cold supply air. Among other factors, air infiltration can greatly impair the total performance ...
  • Ulkoseinärakenteen vaikutus rakennuksen energiankulutukseen 

   Lindberg, R.; Keränen, H.; Teikari, M.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Julkaisu (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1999)
   book
   Julkaisussa esitellään koerakennustutkimus, jossa selvitettiin ulkovaipan lämpöhäviöiden osuutta rakennuksen lämmönkulutuksesta. Tutkimuksessa oli mukana kuusi erilaista ulkoseinärakennetta, jotka voidaan jakaa kahteen ...
  • Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen suunnittelu 

   Pentti, M.; Hyypöläinen, T.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Julkaisu (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1999)
   book
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin keskeisten suomalaisten ulkoseinätyyppien ja niiden liitosrakenteiden kosteusteknistä toimivuutta kirjallisuuden ja aiemmin tehtyjen tutkimusten avulla sekä haastattelemalla rakennusalan ...
  • Uncertainty of Impact Sound Insulation Measurements in Field 

   Kylliäinen, M.
   Tampere University of Technology, Laboratory of Structural Engineering, Research report (Tampere University of Technology, 2003)
   report
   Rakennusten ääneneristystä on 1960-luvulta saakka arvioitu kolmannesoktaavikaistoittain alkaen keskitaajuudesta 100 Hz keskitaajuuteen 3150 Hz. Askelääneneristyksen arvioimiseksi on mitattu askeläänitasoluku L'n,w. Monet ...
  • Vesihöyryn siirtyminen seinärakenteissa diffuusion ja konvektion vaikutuksesta. 

   Vinha, J.; Käkelä, P.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Julkaisu (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1999)
   book
   TTKK:n talonrakennustekniikan laboratorioon on rakennettu uusi rakennusfysikaalinen tutkimuslaitteisto, jonka avulla voidaan selvittää vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa eri olosuhteissa. Laitteisto on kehitetty ...
  • Water Vapour Transmission in Wall Structures Due to Diffusion and Convection 

   Vinha, J.; Käkelä, P.
   Tampere University of Technology, Structural Engineering, Publication (Tampere University of Technology, 2000)
   book
   New equipment for building physics tests has been built by the Laboratory of Structural Engineering at Tampere University of Technology (TUT) which allows studying the moisture behaviour of shell structures under different ...