"Rakennetun ympäristön tiedekunta - Faculty of Built Environment" - Selaus tiedekunnan mukaan (- 2018)Erillisteokset ja sarjajulkaisut

  • 60- ja 70-lukujen matalat tyyppitalot ja korjausrakentaminen 

   Ruotsalainen, Sakari
   Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Julkaisu : 3 (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2011)
   book
   Tämä opas esittää 1960- ja 70-lukujen pientalojen korjaus- ja laajennusratkaisuja, joilla rakennuksia voidaan nykyaikaistaa ja samalla parantaa niiden energiatehokkuutta. Julkaisu pohjautuu Sakari Ruotsalaisen Tampereen ...
  • Askeleita kohti yhteisöasumista : Selvitys yhteisöasumisen muodoista ja toteuttamisesta : MONIKKO-hanke : Moninaisten yhteisöllisten asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämispilotit 

   Helamaa, Anna; Pylvänen, Riikka
   Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu : 6 (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2012)
   book
   Kädessäsi on MONIKKO-hankkeen tutkimusselvitys. “MONIKKO – Moninaisten yhteisöllisten asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämispilotit” on työ- ja elinkeinoministeriön vuosina 2010 – 2011 tukeman ikärakennemuutosalueiden ...
  • Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö 

   Tyvimaa, Tanja; Kananen, Juha
   Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti : 7 (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, 2011)
   report
   Osana tutkimushanketta ”Asumista ja hyvinvointia tukevat alueelliset palvelumallit – Verkostomaiset toimintamallit asuinalueiden palvelurakenteen kehittämisessä” (ALMA) tehtiin asukaskysely, johon vastasi 807 henkeä. Osana ...
  • Asuintalojen yhteiskäyttötilojen rakennuttaminen : Liiketoiminnallinen tarkastelu 

   Kananen, Juha; Tyvimaa, Tanja
   Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto- ja talous : 12 (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, 2012)
   book
   Yhteiskäyttötilat lisäävät asukkaiden viihtymistä asuintaloissa, sillä usein ne mahdollistavat joustavamman asumisen ja harrastamisen talossa. Aikaisempien kyselytutkimusten mukaan suomalaiset toivovat asuintaloihin tai ...
  • Asumisen palvelut tulevaisuuden isännöinnissä 

   Roth, Lassi; Viita, Jussi; Kananen, Juha; Tyvimaa, Tanja
   Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto- ja talous : 13 (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, 2012)
   book
   Asumisen palveluista on tehty monipuolista tutkimusta ja tutkimuksen kohteena ovat olleet eri palvelut ja niitä on tarkasteltu erilaisista näkökulmista. On tutkittu kotitalouspalveluita, lähipalveluita, peruspalveluita, ...
  • Betonijulkisivujen korjausstrategiat 

   Lahdensivu, Jukka; Varjonen, Saija; Köliö, Arto
   Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti : 148 (Tampereen teknillinen yliopisto, 2010)
   report
   Tutkimuksessa koottu laaja BeKo-tietokanta koostuu betonijulkisivujen ja -parvekkeiden kuntotutkimusraporteista kerätyistä tiedoista. Tietokanta sisältää kuntotutkimusraportissa esitettyjä tietoja 422 kohteen kuntotutkimuksesta. ...
  • Chinese Superblock : A Study and Design Tools for Sustainable Urban Development in China 

   Nieminen, Sara
   Tampere University of Technology. School of Architecture. Housing Design. Publication (Tampere University of Technology, 2012)
   book
   The thesis studies Chinese superblock housing areas, which are exceptionally large and enclosed high-density residential areas. The superblock typology has been the main method for planning and constructing urban housing ...
  • Composite column - Calculation examples 

   Bzdawka, Karol
   Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Research Report : 147 (Tampere University of Technology, 2010)
   report
   Composite columns are often used in structures due to the ease and speed of erection, and high performance in fire situation. Concrete filled tubes are steel tubes that are in site filled with reinforced concrete. In normal ...
  • Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa 

   Heljo, Juhani; Vihola, Jaakko
   Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti : 8 (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, 2012)
   report
   Tutkimuksessa on arvioitu toteutettavissa olevaa energiansäästöpotentiaalia vuoden 2010 rakennuskannassa vuoteen 2050 mennessä. Tarkastelun kohteena olivat asuin- ja palvelurakennusten korjaustoimintaan liittyvät ...
  • Erilaisten korjaustoimien vaikutuksia lähiökerrostalojen todelliseen energiankulutukseen 

   Boström, Sanna; Uotila, Ulrika; Linne, Stina; Hilliaho, Kimmo; Lahdensivu, Jukka
   Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti; Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Structural Engineering. Research Report : 158 (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, 2012)
   report
   Tutkimuksessa tehdään tarkasteluja 727 vuokrakerrostalon todellisesta energiankulutuksesta. Tämän lisäksi näistä 119:ssä kohteessa tarkastellaan erilaisten tehtyjen korjausten vaikutuksia rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen. ...
  • Hankeneuvonantajan tehtävät asuinyhteisön vuorovaikutteisessa rakennuttamisprosessissa 

   Kerovuori, Johanna
   Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti (Tampereen teknillinen yliopisto, 2012)
   report
   Onko nykyinen käytössä oleva rakennuttamistapa hyväksi asukkaalle, rakennuttajalle tai rakennetun ympäristön kehitykselle? Rakennettavat asuintalot ja asunnot muistuttavat toinen toisiaan, vaikka niiden käyttäjien elämäntavat ...
  • High Alpha - Termisesti ruiskutetut kromioksidi- ja piikarbidiseosteiset alumiinioksidipinnoitteet. Loppuraportti 

   Hyvärinen, Leo; Hakalahti, Johanna; Niemi, Kari; Vuoristo, Petri (Tampereen teknillinen yliopisto. Materiaaliopin laitos, 2014)
   report
   Tässä raportissa on esitetty yhteenveto termisesti ruiskutettujen alumiinioksidipohjaisten pinnoitejauheiden ja niistä eri termisillä ruiskutusmenetelmillä valmistettujen pinnoitteiden ominaisuuksista. Työ liittyy osana ...
  • Hurmaava lähiö. Energiatehokas lähiökorjaaminen -hankkeen loppujulkaisu 

   Alatalo, Elina; Arkkitehtuurin laitos - School of Architecture; Rakennetun ympäristön tiedekunta - Faculty of Built Environment; Tampere University of Technology
   Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos : 7 (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos; Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos; EDGE; Ympäristöministeriö, 2012)
   report
   Suomi kaupungistui lähiöistymällä. Lähes puolet suomalaisista asuinkerrostaloista on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Nämä kerrostalot suunniteltiin alun perin käytettäväksi vain 30 vuoden ajan . Aikaa on kulunut 40-50 ...
  • International Workshop on MicroFactories (IWMF 2012): 17th-20th June 2012 Tampere Hall Tampere, Finland 

   Tuokko, Reijo; Lanz, Minna; Luostarinen, Pasi (Tampere University of Technology. Department of Production Engineering, 2012)
   book
   This Workshop provides a forum for researchers and practitioners in industry working on the diverse issues of micro and desktop factories, as well as technologies and processes applicable for micro and desktop factories. ...
  • Itsenäisesti asuville ikääntyneille suunnatut asumisratkaisut Eri mallien maksuperusteet ja ansaintamallit 

   Post, Sari; Tyvimaa, Tanja
   Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti : 4 (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, 2010)
   report
   Länsimaat ikääntyvät nopeasti ja ikääntymisen myötä tapahtuu myös merkittäviä muutoksia ikärakenteessa. Vaikka muutos aiheuttaa haasteita, tuo se mukanaan myös uusia mahdollisuuksia ja potentiaalista uutta liiketoimintaa. ...
  • Keskitehokas rakentaminen. Esimerkkejä keskitehokkaan asuinrakentamisen malleista 

   Hedman, Markku; Arkkitehtuurin laitos - School of Architecture; Rakennetun ympäristön tiedekunta - Faculty of Built Environment; Tampere University of Technology
   Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu : 1 (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2012)
   book
   Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitos on toteuttanut Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta keskitehokasta asuinrakentamisesta koskevan hankkeen. Hanke alkoi keväällä 2011 ja päättyi tammikuussa ...
  • Loimaa - Kohtaamisia ja kulttuuria 

   Lankia, Sannamari (Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Loimaa; Tammerprint Oy, 2012)
   book
   ”Kohtaamisia ja kulttuuria” on yhteisöllisen asuin- ja pienyrittäjyysalueen suunnitelma Loimaan vanhan nahkatehtaan alueella, Loimijoen varrella. Suunnitelman pyrkimyksenä on toimia työkaluna ja visiona alueen kaavoitukselle ...
  • Lähiökorttelikorjaamisen taloudellinen päätöksenteko. Lähiöohjelma 2008-2011. 

   Kurvinen, Antti; Heljo, Juhani; Aaltonen, Anu
   Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti : 11 (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, 2012)
   report
   Monimuotoisten korttelitason kehityshankkeiden päätöksenteko on haastavaa ja sitä tukevalle kriteeristölle ja työkaluille on selkeästi tarvetta. EVAKO-hankkeessa analysoitiin lähiökorttelikorjaamiseen liittyvää päätöksentekoa ...
  • Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden ja liitosten suunnittelu- ja toteutusohjeita 

   Lahdensivu, Jukka; Suonketo, Jommi; Vinha, Juha; Lindberg, Ralf; Manelius, Elina; Kuhno, Vesa; Saastamoinen, Kari; Salminen, Kati; Lähdesmäki, Kimmo
   Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti : 160 (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, 2012)
   report
   Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen tuo mukanaan muutospaineita suunnittelijoille ja rakentajille. Rakenteiden dimensiot muuttuvat eristepaksuutta kasvattaessa ja toisaalta rakenteen kosteustekninen toiminta muuttuu ...
  • Mikkeli - Asumista ihmisten ilmoilla 

   Savilepo, Timo (Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Mikkelin kaupunki; Tammerprint Oy, 2012)
   book
   ”Asumista ihmisten ilmoilla” hahmottelee kolme erilaista vaihtoehtoa Mikkelin Pankarannan alueen kehitykseen. Suunnitelmissa nykyinen sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittymä muuntuu tulevaisuuden asuinalueeksi, joka ...