"Hallintovirasto - Hallintovirasto" - Selaus tiedekunnan mukaan (- 2018)Erillisteokset ja sarjajulkaisut

  • Asiantuntijarekisteri Suomessa 

   Kivento, A.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Kirjasto, Tiedote (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1990)
   book
   Suomessa tuotettujen asiantuntijarekistereiden ja -hakemistojen tietosisältöä tutkittiin Tinfon rahoittamassa hankkeessa. Selvityksen tiedot kerättiin kyselytutkimuksena joulukuussa 1989 ja tammikuussa 1990. Mukaan pyrittiin ...
  • Kirjasto- ja tietopalveluiden asema yrittäjäkurssien opetusohjelmassa 

   Lepistö, K.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, kirjasto, tiedote (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1987)
   book
   Tutkimuksessa selvitetään kirjasto- ja tietopalveluiden asemaa yrittäjäkoulutuksessa, arvioidaan nykyisin annettavaa yrittäjäkoulutusta sekä laaditaan ehdotus näitä asioita käsittelevän osuuden sisällöksi ja menetelmiksi. ...
  • Käyttäjäkoulutusyhteistyö 

   Kokkonen, R.; Huiku, L.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu. Kirjasto. Tiedote (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1989)
   book
   Raportti muodostuu kolmesta osasta. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään lähinnä pohjoismaiselta kannalta seuraavat aiheet: käyttäjäkoulutuksen käsite ja tavoitteet, tilastointi ja kartoitukset, kohderyhmät, opetusmenetelmät ...
  • Liekkitutkijoiden tiedonhaun koulutus 

   Haarala, A.-R.; Holm, S.; Huiku, L.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu. Kirjasto. Tiedote (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1991)
   book
   Kauppa- ja teollisuusministeriön polttotekniikan tutkimusohjelmaan Liekki osallistuvat koulutettiin käyttämään suorakäyttöisiä tiedonhakujärjestelmiä Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjaston Liekkitietoprojektissa. ...
  • Tampereen teknillisen korkeakoulun asiantuntijaprojekti 

   Haarala, A.-R.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Kirjasto, Tiedote (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1989)
   book
   Tampereen teknillisessä korkeakoulussa laadittiin kansainvälisen asiantuntemuksen tietokanta mikrotietokonesovelluksena KMies-ohjelmistolla. Tietue sisältä henkilötiedot, kansainväliset yhteydet, projektit ja jäsenyydet. ...
  • Tietotekniset visiot Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjastossa 

   Haarala, A.-R.; Jääskeläinen, K.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Kirjasto, Tiedote (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1991)
   book
   Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjaston tietotekniset visiot laadittiin vuonna 1989. Visioiden laadinnassa käytettiin seuraavia menetelmiä: SWOT ja siihen liittyvä arvoanalyysi, historiallinen analyysi laitteista, ...
  • Uudet menetelmät kirjastoissa ja tietopalveluissa 

   Kivento, A.; Valta, A.
   TTKK/Kirjasto, Tiedote (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1988)
   book
   Tutkimuksessa selvitettiin kirjasto- ja tietopalvelualan innovatiivista toimintaa, lähinnä uuden viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia kehittää palveluja ja tuotteita. Alan kirjallisuus selvitettiin tietokantojen ...
  • Viitatuimmat julkaisut vuosilta 1988-1992 

   Valta, A.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Kirjasto, Tiedote (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1994)
   book
   Tutkimuskohteena ovat korkeakoulun henkilökunnan julkaisut viiden vuoden ajalta. Science Citation Index tietokannan CD-version avulla samalta ajalta tutkittiin julkaisujen käyttöä lähdeviittausanalyysin avulla. Tuloksissa ...