"Johtamisen ja talouden tiedekunta - Faculty of Management and Business" - Selaus tiedekunnan mukaan (2019 -)Erillisteokset ja sarjajulkaisut

  • Can Payroll Tax Cuts Help Firms During Recessions? 

   Benzarti, Youssef; Harju, Jarkko
   Tampere Economic Working Papers : 131 (Tampere University, 2021)
   workingPaper
  • Cash Money as a Saving Mode 

   Laurila, Hannu
   Tampere Economic Working Papers : 135 (Tampere University, 2022)
   workingPaper
   Cash money can be a rational devise of saving as an insurance against external uncertainty. Liquid money, controlled by a stable and trustworthy central bank, offers an insurance against stock market crashes, bankrupts and ...
  • Digimuutos tehdään yhdessä 

   Larjovuori, Riitta-Liisa; Ligthart, Ruusa; Heikkilä-Tammi, Kirsi; Keränen, Krista; Bordi, Laura; Laakkonen, Tarja; Mäkiniemi, Jaana-Piia (Tampereen yliopisto, 2020)
   book
   Julkaisun sisältö perustuu vuosina 2016–2019 toteutetun USCO – Using digital co-creation for business development -tutkimushankkeen toimintaan ja tuloksiin. Hankkeen toteuttivat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Tampereen ...
  • Digitalisaatiosta Etelä-Pohjanmaalla : Mahdollisuuksia hyödyntäen ja riskejä halliten 

   Suvinen, Nina; Kolehmainen, Jari; Arrasvuori, Juha; Mäenpää, Mikael; Tuuri, Maria; Yli-Viitala, Pirjo
   Sente-julkaisuja : 36 (Tampereen yliopisto, 2023)
   report
  • Emerging Technology Adoption and Use : Consolidated Assignments from Spring 2020 

   Pirkkalainen, Henri; Torro, Osku; Johtamisen ja talouden tiedekunta - Faculty of Management and Business; Tampere University (Tampere University - Unit of Information and Knowledge Management, 2020)
   report
   Digitalization changes the world. Information systems, software applications and other technologies are in a central role in this change. They enable new work practices and processes, new business models and opportunities, ...
  • Entry, exit, and instrument choice in environmental regulation 

   Nikula, Harri
   Tampere Economic Working Papers : 126 (Tampere University, 2020)
   workingPaper
   We study market-based regulation where a government tries to avoid excessive firm closures by providing reliefs from emission fees for incumbent firms. Regulation is asymmetric as only incumbents, not new entrants are ...
  • Global Information Systems Management - The view on Smart Transformation : Consolidated Assignments from Spring 2019 

   Pirkkalainen, Henri; Torro, Osku; Johtamisen ja talouden tiedekunta - Faculty of Management and Business; Tampere University (Tampere University - Unit of Information and Knowledge Management, 2019)
   report
   Digitalization changes the world. Information systems, software applications and other technologies are in a central role in this change. They enable new work practices and processes, new business models and opportunities, ...
  • Incentivizing last-resort social assistance clients : Evidence from a Finnish policy experiment 

   Palviainen, Heikki
   Tampere Economic Working Papers : 132 (Tampere University, 2021)
   workingPaper
   In 2002, the Finnish government introduced an earnings disregard experiment aimed at improving the incentives of low-income individuals who receive last-resort social assistance. The aim of the experiment was to reduce ...
  • Income, Aspirations and Subjective Well-being : International Evidence 

   Hovi, Matti; Laamanen, Jani-Petri
   Tampere Economic Working Papers : 129 (Tampere University, 2020)
   workingPaper
  • Industrial Service Systems 

   Martinsuo, Miia; Laine, Teemu; Momeni, Khadijeh (Tampere University, 2020)
   book
   Manufacturing firms in various industries are expanding their business reach to industrial services, while simultaneously using modern information and communication technologies to digitalize and transform their businesses. ...
  • Instrument choice in the case of multiple externalities 

   Nikula, Harri
   Tampere Economic Working Papers : 128 (Tampere University, 2020)
   workingPaper
   We study market-based regulation in a polluting industry that produces two externalities at the same time. There is a negative externality (emissions) to which every firm in the industry contributes, and a positive externality ...
  • Johdatus oikeusjärjestykseen 

   Nykänen, Pekka; Johtamisen ja talouden tiedekunta - Faculty of Management and Business; Tampere University (Tampereen yliopisto, 2019)
   book
   Johdatus oikeusjärjestykseen -kirja on kirjoitettu oppikirjaksi samannimiselle Tampereen yliopiston oikeustieteellisten oppiaineiden yhteiselle johdantokurssille. Kirjassa painottuvat Tampereen yliopiston Johtamisen ...
  • KARHU-hanke : Peittoon interventio, tulosraportti 

   Harjula, Roosa; Hirvensalo, Antero; Maissalo, Ville; Tiitola, Vesa (Tampereen yliopisto, 2023)
   report
   Tämä raportti on osa Satakuntaliiton ja Porin kaupungin rahoittamaa KARHU-hanketta, jonka tarkoitus on kehittää satakuntalaisten korkeakoulujen, teknologiametalliklusteriin kuuluvien yritysten ja julkishallinnon yhteistyötä ...
  • Katse kohti tulevaa : Alue- ja paikallishallinnon muotoutumisen tulevaisuusskenaariot 

   Parkkinen, Jonne; Koivisto, Juulia; Kolehmainen, Jari (Tampereen yliopisto, 2019)
   report
  • Kiertotalouden vahvistaminen vaatii siilot ylittävää yhteistyötä 

   Kujala, Johanna; Heikkinen, Anna; Salminen, Hanna; Marjamaa, Maili; Tapaninaho, Riikka (Tampereen yliopisto, 2019)
   other
  • KOHA - Kompassi korkeakouluhallinnon kehittämiseen 

   Kaila, Emmi; Kohtamäki, Vuokko (Tampereen yliopisto, 2019)
   report
   Korkeakoulujen hallinnon asiantuntijoiden työ on nopeasti muuttunut ja uudistunut mm. uusien korkeakoululainsäädäntöjen, korkeakouluautonomian, uusien rahoitusjärjestelmien sekä organisaatiouudistusten että korkeakouluy ...
  • Kuinka tukea riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista 

   Rantala, Minna; Lindholm, Maria; Nenonen, Noora; Tappura, Sari; Kivistö-Rahnasto, Jouni (Tampereen yliopisto, 2022)
   report
   Riskienarviointi on keskeinen osa työturvallisuuden johtamista. Riskienarviointia kehittämällä työpaikat voivat vähentää työtapaturmia ja parantaa työolojen turvallisuutta ja terveellisyyttä, mikä parantaa myös työpaikkojen ...
  • Kustannushyötyanalyysimallin pilottitutkimus : Lääkeautomaattipalvelun vaikuttavuus kotihoidossa 

   Sillanpää, Virpi; Väyrynen, Hannele; Paunu, Annamaija; Korhonen, Tuomas (Tampereen yliopisto, 2023)
   report
  • Management of Project Business 

   Vuorinen, Lauri; Martinsuo, Miia; Johtamisen ja talouden tiedekunta - Faculty of Management and Business; Tampere University (Tampere University, 2024)
   book
  • Merkityksellinen työ asiakasarvon luomisessa kuntien palveluissa (2021–2022) : loppuraportti ja itsearvioinnin käsikirja 

   Kuoppakangas, Päivikki; Smedberg, Jari; Koskimies, Emmi; Lindfors, Juha; Pöntinen, Sanni; Stenvall, Jari (Tampereen yliopisto, 2022)
   report
   Työsuojelurahaston rahoittamassa METKU-hankkeessa tarkasteltiin julkisen sektorin palvelutuotannon ammattilaisten sekä esihenkilöiden ja johtajien näkökulmia aiheesta asiakasarvonluonti ja työn merkityksellisyyden kokemus ...