- Selaus julkaisuajan mukaan Erillisteokset ja sarjajulkaisut

  • Viitatuimmat julkaisut vuosilta 1988-1992 

   Valta, A.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Kirjasto, Tiedote (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1994)
   book
   Tutkimuskohteena ovat korkeakoulun henkilökunnan julkaisut viiden vuoden ajalta. Science Citation Index tietokannan CD-version avulla samalta ajalta tutkittiin julkaisujen käyttöä lähdeviittausanalyysin avulla. Tuloksissa ...
  • Tästä jonnekin muualle : polkuja Heideggerista 

   Varto, Juha (Tampereen yliopisto, 1995)
   book
  • IS Reviews 1994 

   Järvinen, Pertti; Tampere University
   Tietojenkäsittelyopin laitos. Raportti : B-1995-2 (Tampereen yliopisto, 1995)
   report
  • IS Reviews 1995 

   Järvinen, Pertti; Tampere University
   Tietojenkäsittelyopin laitos. Raportti : B-1995-7 (Tampereen yliopisto, 1995)
   report
  • Puukuitueristeisen seinärakenteen hengittävyys 

   Niemelä, T.; Vinha, J.; Lindberg, R.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1996)
   book
   Normaaleissa puurunkoisten pientalojen seinissä on käytetty muovikaivoa höyrynsulkuna estämään kosteuden kulku seinärakenteeseen sekä aikaansaamaan rakenteen ilmatiiviys. Viime aikoina on kuitenkin alettu yhä voimakkaammin ...
  • On Low Order Embedded Pairs of Implicit Runge-Kutta Formulas 

   Cameron, F.; Piche, R.
   Tampere University of Technology, Dept of Information Technology, Mathematics Report (Tampere University of Technology, 1996)
   report
   Implicit Runge-Kutta methods are used for solving stiff ODEs such as those arising in mechanical or electrical system simulation and in semidiscretisation of partial differential equation evolution problems. Embedding one ...
  • IS Reviews 1996 

   Järvinen, Pertti; Tampere University
   Tietojenkäsittelyopin laitos. Raportti : B-1996-5 (Tampereen yliopisto, 1996)
   report
  • Lisäeristettyjen hirsiseinien kosteustekninen kunto 

   Koski, T.; Lindberg, R.; Vinha, J.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Julkaisu (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1997)
   book
   Tutkimuksessa selvitettiin kenttätutkimusten avulla lisäeristettyjen hirsiseinien kosteustekninen kunto valituissa kohderakennuksissa.
  • IS Reviews 1997 

   Järvinen, Pertti; Tampere University
   Tietojenkäsittelyopin laitos. Raportti : B-1997-11 (Tampereen yliopisto, 1997)
   report
  • Koulujen kosteus- ja homevauriokorjaukset. Kokemuksia Ylöjärven kunnasta 

   Leivo, V.; Rakennetekniikka - Rakennetekniikka; Rakennustekniikan osasto - Department of Civil Engineering; Tampere University of Technology
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Julkaisu (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1997)
   book
   Kosteus- ja homevaurioiden korjauksissa tulee ottaa huomioon rakennuksen vaurioiden korjausten ohella myös homevaurioiden terveysvaikutukset ja niiden poistaminen. Kunnan organisaatiorakenteella tulee olla valmiudet ryhtyä ...
  • Ernomane vesitehras 

   Juuti, Petri; Katko, Tapio (1998)
   book
   Kokonaisuutena Tampereen vedenhankinnan ja viemäröinnin kehitys mukaan luettuna kaupunki ja sitä aiemmin ympäröineet maaseututaajamat, nykyiset kaupunginosat, haja-asutusalueet sekä teollisuuden veden käyttö ja vesiensuojelu ...
  • On the parametric instability caused by step size variation in Runge-Kutta-Nyström methods 

   Piche, R.
   Tampere University of Technology, Department of Information Technology, Mathematics Report : 73 (Tampere University of Technology, 1998)
   report
   The parametric instability arising when ordinary differential equations (ODEs) are numerically integrated with Runge-Kutta-Nyström (RKN) methods with varying step sizes is investigated. It is shown that when linear constant ...
  • MUSIR - A Retrieval Model for Music 

   Salosaari, Pekka; Järvelin, Kalervo
   Department of Information Studies: Research Notes : 1998-1 (Tampereen yliopisto, 1998)
   report
   Traditionally, information retrieval in music has been based on surrogates of music, i.e., bibliographic descriptions of music documents. This does not provide access to the essence of music, whether it is defined as the ...
  • Joustamisen monet muodot. Pukineteollisuus etsimässä tietä huomiseen : Kulta-projektin raportti 

   Heiskanen, Tuula; Lavikka, Riitta; Piispa, Leena; Tuuli, Pirjo
   Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Työelämän tutkimuskeskus. Sarja T : 17/1998 (Tampereen yliopisto, 1998)
   book
   Tämä tutkimus liittyy sosiaalisten innovaatioiden tuottamiseen kahdessa mielessä. Ensinnäkin se pyrkii ymmärtämään pukineteollisuuden kehitystrendejä kytkien yrityskohtaiset ehdot ja edellytykset liiketoiminnan globaaleihin ...
  • OPAS KOSTEUSONGELMIIN Rakennustekninen, mikrobiologinen ja lääketieteellinen näkökulma 

   Leivo, V.; Rakennetekniikka - Rakennetekniikka; Rakennustekniikan osasto - Department of Civil Engineering; Tampere University of Technology
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Julkaisu (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1998)
   book
   Kosteusvaurioiden korjaaminen on voi olla teknisessä mielessä usein yksinkertainen ja rutiininomainen toimenpide. Ongelmaksi muodostuu usein se, miten eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä pystytään löytämään vauriot ja ...
  • IS Reviews 1998 

   Järvinen, Pertti; Tampere University
   Tietojenkäsittelyopin laitos. Raportti : B-1999-1 (Tampereen yliopisto, 1999)
   report
  • IS Reviews 1999 

   Järvinen, Pertti; Tampere University
   Tietojenkäsittelyopin laitos. Raportti : B-1999-7 (Tampereen yliopisto, 1999)
   report
  • The Finnish Corporate and Capital Income Tax Reform: A General Equilibrium Approach 

   Valkonen, Tarmo (1999)
   book
   Kustantaja: Taloustieto Oy, ETLA:n A-sarja ; 29 Tutkimuksessa tarkastellaan Suomessa 1990-luvun vaihteessa toteutetun pääomatulojen verotuksen uudistamisen vaikutuksia kansantalouteen ja kotitalouksien hyvinvointiin. Ver ...
  • Betonielementtijulkisivujen mikrobiologinen toimivuus 

   Pessi, A-M.; Suonketo, J.; Pentti, M.; Rantio-Lehtimäki, A.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Julkaisu : 101 (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1999)
   book
   Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisessa asuntotuotannossa yleisesti käytettyjen betonielementtijulkisivujen mikrobiologista toimivuutta. Elementtien eristetilassa esiintyvää mikrobikasvua, sen syitä ja vaikutusta sisäilman ...
  • Ulkoseinärakenteen vaikutus rakennuksen energiankulutukseen 

   Lindberg, R.; Keränen, H.; Teikari, M.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Julkaisu (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1999)
   book
   Julkaisussa esitellään koerakennustutkimus, jossa selvitettiin ulkovaipan lämpöhäviöiden osuutta rakennuksen lämmönkulutuksesta. Tutkimuksessa oli mukana kuusi erilaista ulkoseinärakennetta, jotka voidaan jakaa kahteen ...