- Selaus nimekkeen mukaan Erillisteokset ja sarjajulkaisut

  • Modal Logics and Definability 

   Kuusisto, Antti (2013)
   book
   In recent years, research into the mathematical foundations of modal logic has become increasingly popular. One of the main reasons for this is the fact that modal logic seems to adapt well to the requirements of a wide ...
  • Modding Scenes - Introduction to user-created content in computer gaming 

   Laukkanen, Tero
   Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja - Hypermedia Laboratory Net Series : 9 (2005)
   book
   "Modding" is an increasingly popular participatory practice where game fans modify and extend officially released game titles with their own creations. This report introduces the reader to the diversity of user-created ...
  • Modeling of Car Fires with Sprinklers 

   Heinisuo, Markku; Partanen, Mikko
   Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Structural Engineering. Research Report : 161 (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, 2013)
   report
   The goal of this study is to present background both for car fires and sprinklers design, focus being in sprinklers, because Eurocode method has not been yet accepted in all European countries, including Finland. The ...
  • Modeling Successful Performance in Web Search 

   Aula, Anne; Nordhausen, Klaus
   Tietojenkäsittelytieteden laitoksen sarja D -Verkkojulkaisut : D-2005-4 (Tampereen yliopisto, 2005)
   book
  • Models for International Innovation Policy : Transnational Channels and Regional Platforms : Fostering Globalizing Innovation Communities in Finland and Abroad 

   Raunio, Mika; Kautonen, Mika; Saarinen, Jukka P.
   TaSTI Working Papers : 9 (University of Tampere, 2013)
   workingPaper
  • Moduulirakentaminen. Ratkaisumalleja tulevaisuuden asuntorakentamisen haasteisiin 

   Kotilainen, Sini
   Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu : 7 (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2013)
   book
   Tutkimusjulkaisussa etsitään modulaariseen monikerrosrakentamiseen sisältyviä mahdollisuuksia, joilla voidaan monipuolistaa nykyistä asuinrakennustypologiaa sekä kehittää vetovoimaisia, joustavia ja asukaslähtöisiä ...
  • Moduulirakentaminen: Teräskennoteknologian mahdollisuudet 

   Sorri, Jaakko
   Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti : 14 (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, 2013)
   report
  • Moisture Behavior of Slab-On-Ground Structures 

   Leivo, V.; Rantala, J.
   Tampere University of Technology, Laboratory of Structural Engineering, Research report (Tampere University of Technology, 2003)
   report
   The thermal and moisture conditions of slab-on-ground structures differ from other structures. The ground structure is in contact with warm and moist drainage and fill soil layers. The subsoil or drainage layer around the ...
  • Money and Stock Returns: Is there habit formation for holding liquid assets? 

   Mäki-Fränti, Petri
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 47/2006 (Tampereen yliopisto, 2006)
   workingPaper
   ABSTRACT Assuming a utility function, which is non-separable in money and consumption, we derive a simple, non-linear asset pricing model, according to which investors’ willingness to hold liquid assets in their portfolio ...
  • Monilukutaito kaikki kaikessa 

   Kaartinen, Tapani; Kasvatustieteiden yksikkö - School of Education; University of Tampere (Tampereen yliopiston normaalikoulu, 2015)
   book
  • Monitieteisen opiskelija-asiantuntijuuden hyödyntäminen Satakunnan alueen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä 

   Elonen, Noora; Kaukkila, Eveliina
   Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja : 9 (Tampereen yliopisto, 2018)
   book
   Tämä raportti on katsaus Porin sosiaalitieteellisen oppimiskeskittymän opiskelijainnovaatiotoiminnan (Posse) avaamaan näkymään monitieteisen opiskelija-asiantuntijuuden hyödyntämisestä Satakunnan alueen sosiaali-, terveys- ...
  • Moral Hazard, Income Taxation, and Prospect Theory 

   Kanbur, Ravi; Pirttilä, Jukka; Tuomala, Matti
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 30/2004 (Tampereen yliopisto, 2004)
   workingPaper
   Abstract: The standard theory of optimal income taxation under uncertainty has been developed under the assumption that individuals maximize expected utility. However, prospect theory has now been established as an alternative ...
  • Multi-step forecasting in the presence of breaks 

   Hännikäinen, Jari
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 94/2014 (Tampereen yliopisto, 2014)
   workingPaper
   This paper analyzes the relative performance of multi-step forecasting methods in the presence of breaks and data revisions. Our Monte Carlo simulations indicate that the type and the timing of the break affect the ...
  • Multicriterion Compliance Minimization and Stress-constrained Minimum Weight Design of a Three-bar Truss 

   Mela, Kristo
   Tampere University of Technology, Department of Mechanics and Design. Research Report : 2 (Tampere University of Technology, 2011)
   report
   In this report, the structural optimization of a three-bar truss is considered. We present the detailed solution of the minimum compliance problem as well as the stress-constrained minimum weight design. In both cases the ...
  • Municipal Engineers in South Africa before 1910 

   Mäki, Harri
   Tampere University Press, ePublications - Verkkojulkaisut (Tampere : Tampere University Press, 2013)
   book
   The first town engineers in the area of current South Africa were appointed in the 1850s in Cape Town, Grahamstown and Pietermaritzburg. This book examines these first town engineers and their successors until the formation ...
  • Muokkausta ja manipulaatiota. Digitaalisen kuvankäsittelyn rajat suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä 

   Mäenpää, Jenni (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Digitaalinen kuvankäsittely on mullistanut lehtien kuvatuotannon perin pohjin. Kuvaajalla on esimerkiksi mahdollisuus välittömästi nähdä, millaisen kuvan hän on ottanut. Tämän lisäksi nykyinen digitaalitekniikka antaa lähes ...
  • MUSIR - A Retrieval Model for Music 

   Salosaari, Pekka; Järvelin, Kalervo
   Department of Information Studies: Research Notes : 1998-1 (Tampereen yliopisto, 1998)
   report
   Traditionally, information retrieval in music has been based on surrogates of music, i.e., bibliographic descriptions of music documents. This does not provide access to the essence of music, whether it is defined as the ...
  • Muuttumaton uutinen? Suomalaisen uutismedian vuoiseuranta 2007-2012, loppuraportti. 

   Suikkanen, Risto; Holma, Aino; Raittila, Pentti (Tampereen yliopisto, 2012)
   book
   Uutismedian vuosiseurannan loppuraportti esittelee viisivuotisen tutkimushankkeen keskeiset tulokset sekä sen virittämät metodiset johtopäätökset. Määrällisen sisällön erittelyn kohteena olivat suomalaisten sanomalehtien ...
  • Muuttunut hanke : Fennovoiman ydinvoimalahankkeen YVA-yleisötilaisuudet Pyhäjoella vuosina 2013-2014 

   Syrjämäki, Eija; Kojo, Matti; Litmanen, Tapio
   YFI julkaisuja : 2 (Jyväskylän yliopisto, 2015)
   report
   Työraportissa tarkastellaan Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ohjelma- ja selostus- vaiheen yleisötilaisuuksia. Hankevastaava Fennovoima ja yhteysviran- omaisena toiminut ...
  • Muuttuva akateeminen professio Suomessa - maaraportti 

   Aarrevaara, Timo; Pekkola Elias
   Higher Education Finance and Management Series (Tampere University Press, 2010)
   book
   Korkeakoulujen tutkijoilta ja opettajilta odotetaan kasvavaa kykyä tiedontuotantoon ja tiedon siirtämiseen samalla, kun monet keskeiset työn edellytykset ovat muutoksessa. Lähtökohtana tässä tutkimusraportissa on akateemisen ...