• Journalismikritiikin vuosikirja 2008 

   Jaakkola, Maarit; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Tiedotustutkimus 2/2008
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2009 

   Harju, Auli; University of Tampere (2009)
   book
   Artikkelien kirjoittajat: Förbom, Jussi Heikka, Taneli Hirsto, Heidi Hujanen, Jaana Jaakkola, Maarit Kumpu, Ville Lehtisalo, Anneli Lipponen, Satu Massinen, Aimo Nazarenko, Salla Niemi, Mari K. Olkinuora, ...
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2010 

   Kyrölä, Katariina; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2010)
   book
   Journalismikritiikin vuosikirja (Media ja viestintä -lehti) 0357-8070 Journalismikritiikin vuosikirjassa 2010 tutkijat, toimittajat ja muut journalismin osalliset pohtivat kriittisesti viime vuoden uutistapahtumia ...
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2011 

   Kivimäki, Sanna; Viestinnän, median ja teatterin yksikkö - School of Communication, Media and Theatre; University of Tampere (Journalismin tutkimusyksikkö, 2011)
   book
   Journalismikritiikin vuosikirjassa 2011 keskustellaan journalismista ja sen muutoksista.
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2012 

   Vehkoo, Johanna; Viestinnän, median ja teatterin yksikkö - School of Communication, Media and Theatre; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2012)
   book
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2013 

   Kurvinen, Heidi; Viestinnän, median ja teatterin yksikkö - School of Communication, Media and Theatre; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2013)
   book
   Journalismikritiikin vuosikirja on Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksen (COMET) vuodesta 1998 alkaen vuosittain julkaisema kirja, joka julkaistaan Media&Viestintä -lehden erikoisnumerona. ...
  • Journalisti hyökyaallon harjalla : Aasian katastrofi uutistyön tekijöiden kokemana 

   Rahkonen, Juho (Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö, 2005)
   report
  • Journalistietiikan kehitys Suomessa ja Euroopassa 1995­-2007 

   Mäntylä, Jorma; Karilainen, Juha
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : B49/2008 (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Toimittajien eettisiä ohjeita eli journalistieettisiä koodeja on ollut lähes sadan vuoden ajan. Miten ne ovat muuttuneet, erityisesti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, kun EU yhdentyy, uusia valtioita on syntynyt ja ...
  • Journalistisen dokumenttiteatterin mahdollisuus 

   Gröndahl, Laura; Suutela, Hanna; Männistö, Anssi; Viestintätieteiden tiedekunta - Faculty of Communication Sciences; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2017)
   book
   Journalistisen dokumenttiteatterin tutkimushanke, Jodote toteutettiin Tampereen yliopistossa vuosina 2014-2016. Hankkeessa tutkittiin journalistista dokumenttiteatteria ilmiönä ja sen historiaa. Yksi tutkimuskohteista oli ...
  • Journalistit muuttuvassa mediassa 

   Jyrkiäinen, Jyrki
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : B50/2008 (2008)
   book
   ”Journalistit muuttuvassa mediassa” ­tutkimuksessa pyrittiin tavoittamaan journalistien kokemuksia omasta työstään, työhön liittyvistä toimintatavoista ja käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Tutkimusaineisto koottiin ...
  • Joustamisen monet muodot. Pukineteollisuus etsimässä tietä huomiseen : Kulta-projektin raportti 

   Heiskanen, Tuula; Lavikka, Riitta; Piispa, Leena; Tuuli, Pirjo
   Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Työelämän tutkimuskeskus. Sarja T : 17/1998 (Tampereen yliopisto, 1998)
   book
   Tämä tutkimus liittyy sosiaalisten innovaatioiden tuottamiseen kahdessa mielessä. Ensinnäkin se pyrkii ymmärtämään pukineteollisuuden kehitystrendejä kytkien yrityskohtaiset ehdot ja edellytykset liiketoiminnan globaaleihin ...
  • Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen 

   Kotilainen, Sini; Hedman, Markku; Heikkinen, Jonna
   Housing Design (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2015)
   book
   Housing production is usually based on the belief of predictability, but this approach is inconsistent with the fact that the future cannot be predicted. Residential design and construction must therefore adopt more flexible ...
  • Julkaisut yliopistojen perusrahoituksen indikaattorina. Australian, Iso-Britannian ja Norjan rahoitusmallien vertailu 

   Himanen, Laura; Pasanen, Hanna-Mari
   Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, työraportteja - Unit for Science, Technology and Innovation Studies, Working Papers : 1/2008 (2008)
   workingPaper
   Yliopistotutkimuksen laatua ja relevanssia pyritään nostamaan tulosohjauksen avulla. Erilaisten arviointien merkitys on korostunut julkisesti rahoitetun tutkimuksen kontrolloimisen tarpeen lisääntyessä. Yliopistojen ...
  • Julkisrahoitteisen tutkimusdatan avoin saatavuus ja elinkaari. Valmisteluraportti OECD:n datasuosituksen toimeenpanomahdollisuuksista Suomessa 

   Borg, Sami; Kuula, Arja
   Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja : 6/2007 (Tampereen yliopisto, 2007)
   book
   Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja, 6 (2007) Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on selvitetty tutkimusaineistojen säilyttämistä ja jatkokäyttöä kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen aloilla. Selvityksen ...
  • Jyväskylän ratapihan ympäristö, Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2018 

   Rajaniemi, Juho; Chudoba, Minna; Lehmusvaara, Eetu (Tampere University of Technology, School of Architecture, 2018)
   book
  • Jäitä poltellessa : Suomi ja arktisen alueen tulevaisuus 

   Heininen, Lassi; Palosaari, Teemu; Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö - School of Social Sciences and Humanities; University of Tampere
   TAPRI Net Series : 8 (Tampereen yliopisto, 2011)
   book
   Maapallon pohjoisimmilla alueilla ilmastonmuutoksen ja globalisaation vaikutukset ovat kouriintuntuvia. Jään sulaminen tekee mahdolliseksi öljy- ja kaasuvarojen sekä kalavarantojen entistä tehokkaamman hyödyntämisen. Se ...
  • Kaarle Nordenstreng - Viestintätieteen suurlähettiläs - Ambassador of Communication Research 

   Karvonen, Erkki; Pietiläinen, Jukka; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2001)
   book
   Kaarle Tapani Jorma Johannes Magnus Bertel Nordenstreng (s. 1941) on ehdottomasti tunnetuin suomalainen viestinnän tutkija. Hän on monestakin syystä legendaarinen henkilö. Jo koulupoikasena hän avusti Yleisradiota ...
  • Kaikki toistaiseksi hyvin. Kansainvälinen finanssikriisi talousjournalismissa 

   Simola, Anna; Reunanen, Esa
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 114 (Tampereen yliopisto, 2010)
   book
   Tutkimuksessa selvitetään journalismin roolia talouskehitystä koskevan luottamuksen ja talouspolitiikkaa koskevan legitimaation rakentumisessa vuonna 2007 käynnistyneen kansainvälisen finanssikriisin yhteydessä. Kriisi ...
  • Kaivot ja käymälät Brief History of Wells and Toilets 

   Juuti, Petri S.; Wallenius, Katri J.
   Tampere University Press, ePublications - Verkkojulkaisut (KehräMedia Oy, 2005)
   book
   Juuti, Petri (teksti ja kuvat) & Wallenius, Katri  (taitto ja käännös) We humans can\'t manage without water and must urinate and defacate. Petri Juuti\'s book “Wells and Toilets” helps us to understand the solutions ...
  • Kangasalan Lamminrahka. Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2015 

   Rajaniemi, Juho; Thureson, Jon; Chudoba, Minna (Tampere University of Technology, School of Architecture, 2015)
   book