- Selaus nimekkeen mukaan Erillisteokset ja sarjajulkaisut

Viitteet 1149-1168 / 1237

  • Verkkouutisia kommentoivat käyttäjät : Kyselytutkimuksen loppuraportti 

   Kangaspunta, Veera (Tampereen yliopisto, 2022)
   report
   Tähän tutkimusraporttiin on koottu tilastoja ja vertailuja Verkkouutisten kommentointi -kyselytutkimuksesta keväältä 2020. Raportti esittelee kyselyn toteuttamisen ja käy systemaattisesti läpi kyselyaineistosta analysoidut ...
  • Verottaja ja verovelvolliset instituutioiden vuorovaikutuksessa. Instituutiotaloustieteellinen tarkastelu 

   Vihanto, Martti
   Kirjoituksia liberalismin teorioista ja käytännöistä - Writings on Liberalism's theories and practices (Tampereen yliopisto, 2009)
   book
   Julkisen vallan saamat verotulot poikkeavat yksityisten saamista tuloista siinä, että edellisten hankinnassa on oikeus käyttää pakkoa. Verotusoikeus antaa ainutlaatuisen suhteellisen edun julkisen palvelutuotannon ...
  • Vesi ei jouda seisomaan. Kurikan vesihuollon historia 

   Juuti, Petri; Rajala, Riikka
   Tampere University Press, ePublications - Verkkojulkaisut (Kurikan Vesihuolto Oy, 2013)
   book
   Tämä dosentti, FT Petri Juutin ja tekniikan tohtori Riikka Rajalan kirjoittama Kurikan vesihuollon historiasta kertova kirja valottaa vesihuollon kehityskaarta niin Kurikassa kuin Jurvassakin. Ennen tämän kirjan kirjoittamista ...
  • Vesihuoltoyhteistyötä yli rajojen 

   Juuti, Petri S; Rajala, Riikka (Espoon Vesi, 2009)
   book
  • Vesihöyryn siirtyminen seinärakenteissa diffuusion ja konvektion vaikutuksesta. 

   Vinha, J.; Käkelä, P.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Julkaisu (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1999)
   book
   TTKK:n talonrakennustekniikan laboratorioon on rakennettu uusi rakennusfysikaalinen tutkimuslaitteisto, jonka avulla voidaan selvittää vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa eri olosuhteissa. Laitteisto on kehitetty ...
  • Viestintäkoulutuksen nousukäyrä 

   Raittila, Pentti; Olin, Nina; Stenvall-Virtanen, Sari
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : C 40 / 2006 (Tampereen yliopisto, 2006)
   book
   Pentti Raittila, Nina Olin ja Sari Stenvall-Virtanen. Viestintäkoulutuksen nousukäyrä - monta tietä unelma-ammattiin ja suuriin pettymyksiin. Viestintäalan ammattikuvat ja koulutustarpeet -tutkimusprojektin loppuraportti ...
  • Viisto, väistö ja vuorovaikutus - Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kanssakäymisen muotoiluja 

   Johanson, Jan-Erik; Husman, Päivi; Uusikylä, Petri (Tampereen yliopisto, Työterveyslaitos, Tekes, 2015)
   book
   Julkisen ja yksityisen rajankäynti on juuri nyt ajankohtainen aihe, kun potilasdirektiivin toimeenpano astui vuoden 2014 alusta voimaan samalla kun sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteita ollaan muuttamassa. Terveydenhuollon ...
  • Viitatuimmat julkaisut vuosilta 1988-1992 

   Valta, A.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Kirjasto, Tiedote (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1994)
   book
   Tutkimuskohteena ovat korkeakoulun henkilökunnan julkaisut viiden vuoden ajalta. Science Citation Index tietokannan CD-version avulla samalta ajalta tutkittiin julkaisujen käyttöä lähdeviittausanalyysin avulla. Tuloksissa ...
  • Viitetietokantaan perustuvien aluetietojärjestelmien nykytila, roolit ja mahdollisuudet kansallisen arkkitehtuurin kehyksessä 

   Nykänen, Pirkko; Ohtonen, Jukka; Seppälä, Antto
   Tietojenkäsittelytieteden laitoksen sarja D -Verkkojulkaisut : D-2008-7 (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
  • Vinttikaivosta vesiyhtiöön 

   Juuti, Petri; Rajala, Riikka
   Tampere University Press, ePublications - Verkkojulkaisut (HS-Vesi, 2011)
   book
   Painetun kustantaja HS-Vesi Oy "Vinttikaivosta vesiyhtiöön" kirjan ovat kirjoittaneet dosentti Petri Juuti ja tekn. tri Riikka Rajala Tampereen yliopistosta. Erilaisia kunnallisia yhteistyöhankkeita ja ylikunnallista ...
  • VIRJOX: Engaging Services in Virtual Reality 

   Väätäjä, Heli; Turunen, Markku; Ilvonen, Ilona; Sirkkunen, Esa; Uskali, Turo; Kelling, Chelsea; Keskinen, Tuuli; Burova, Alisa; Mäkelä, Ville; Karhu, Jussi; Hakulinen, Jaakko; Kallioniemi, Pekka; Dash, Sunita; Kauhanen, Otto; Vanhalakka, Joel (Tampere University of Technology, 2018)
   book
  • Virtauttamisen toteutuksen periaatteet ja soveltamismahdollisuudet rakennushankkeissa: Rain-tutkimushankkeen osaraportti 1 

   Keskiniva, Kimmo; Junnonen, Juha-Matti; Saari, Arto
   Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laboratorio. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti : 23 (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laboratorio, 2018)
   report
  • Virtojen Vantaa - Vantaan Veden historia 

   Juuti, Petri; Rajala, Riikka
   Tampere University Press, ePublications - Verkkojulkaisut (Vantaan Vesi, 2007)
   book
   Vantaanjoen historiassa vesihuollon vuosikymmenet ovat kovin lyhyt aika sillä joki löysi uomansa jo tuhansia vuosia sitten. Samoin ihminen asettui asumaan Vantaanjoen varsille jo tuhansia vuosia sitten. Nämä ensimmäiset ...
  • Vitality from Walking and Cycling 

   Rantala, Tuuli; Metsäpuro, Pasi; Luukkonen, Terhi; Karhula, Kaisa; Vaismaa, Kalle; Mäntynen, Jorma (Tampere University of Technology, Transport Research Centre Verne, 2014)
   book
   Vitality from walking and cycling presents results from PYKALA II –project which was carried out in 2009-2013 in Transport Research Centre Verne of Tampere University of Technology. The aim of the project was to produce ...
  • Voiko raskas tieliikenne siirtyä biokaasuun? 

   Aro, Kalle; Rautiainen, Antti; Talus, Kim; Pääkkönen, Anna; Aalto, Pami; Kojo, Matti; Rönkkö, Topi
   EL -TRAN analyysi : 6/2018 (EL-TRAN konsortio, 2018)
   report
  • Voiko valtio lisätä yhteiskunnallista hyvinvointia? 

   Kajander, Petri
   Kirjoituksia liberalismin teorioista ja käytännöistä - Writings on Liberalism's theories and practices (2009)
   book
   Vapaaehtoinen yhteistyö yhteiskunnan jäsenten kesken hyödyttää kaikkia osallistujia. Jokainen pakkovaltainen interventio vapaiden markkinoiden vapaaehtoiseen järjestykseen vähentää yhteiskunnallista hyötyä ja saa aikaan ...
  • Voiko ympäristöä koskeviin päätöksiin vaikuttaa? Yhteenveto Ympäristöperusoikeuden toteutuminen - tutkimushankkeen Otakantaa.fi - kyselyn tuloksista. 

   Raskulla, Siina (2014)
   book
   Ympäristöministeriö ja Tampereen yliopisto selvittävät yhteisessä hankkeessaan, miten Suomen perustuslain takaama ympäristöperusoikeus toteutuu Suomessa. Hankkeen tutkimusryhmään kuuluvat hanketta johtava Tampereen yliopiston ...
  • Voimaa taiteesta : malleja taiteen soveltamiseen hyvinvointialalla 

   Malte-Colliard, Katri; Lampo, Marjukka; University of Tampere (Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus, 2013)
   report
  • Voluntary opt-in provision and instrument choice in environmental regulation 

   Nikula, Harri
   Tampere Economic Working Papers : 127 (Tampere University, 2020)
   workingPaper
   We study market-based instruments under incomplete participation. Incomplete participation means that the regulation does not cover all emitters that contribute to harmful damages. Our results show that a voluntary opt-in ...
  • Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa 

   Palukka, Hannele; Tiilikka, Tiina (Tampereen yliopisto, 2011)
   book