- Selaus nimekkeen mukaan Erillisteokset ja sarjajulkaisut

Viitteet 1111-1130 / 1251

  • Työyhteisöjen ja johtamisen dialoginen kehittäminen : Työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja uudistumisen tekijät : SoteDialogit-hankkeen artikkelikokoelma 

   Syvänen, Sirpa; Loppela, Kaija; Kolehmainen, Riitta; Yhteiskuntatieteiden tiedekunta - Faculty of Social Sciences; Tampere University
   Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja / Working Papers : 113 (Tampereen yliopisto, 2022)
   workingPaper
  • ´TÄNNE KAIKKI NYT moi´ - Tyttöjenlehdet kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tiloina 

   Lehtisalo, Anneli (Tampereen yliopisto, 2011)
   book
   Tutkimuksessa tarkastellaan tytöille suunnattuja nuortenlehtiä ja niiden monimediaalista lukijasuhdetta. Erityisen kiinnostuksen kohteena on lukijoiden/ käyttäjien keskinäinen vuorovaikutus. Nykyisessä mediaympäristössä ...
  • Täsmällisyysjohtaminen Suomen rautateillä 

   Wallander, Jouni
   Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Tutkimusraportti : 85 (Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., 2012)
   report
   Täsmällisyys on rautatieliikennejärjestelmän tärkeimpiä laatutekijöitä. Tässä työssä muodostetaan Suomen rautateille malli täsmällisyyden johtamiseen. Täsmällisyydellä tarkoitetaan sitä, kokeeko asiakas matkansa tai ...
  • Tästä jonnekin muualle : polkuja Heideggerista 

   Varto, Juha (Tampereen yliopisto, 1995)
   book
  • Ulkoliikuntapaikkojen turvallisuus - tietopaketti ulkoliikuntapaikkojen turvallisesta suunnittelusta ja ylläpidosta 

   Hyytinen, Toni; Nenonen, Noora
   Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos. Laitosraportti. (Tampereen teknillinen yliopisto; Opetus ja kulttuuriministeriö, 2012)
   report
   Tämä tietopaketti on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen ”Ulkoliikuntapaikkojen turvallisuuden hallitseminen ja kuntien liikuntatoimen turvallisuuden johtaminen” aikana. Hankkeen toteutuksesta ...
  • Ulkomaiset tutkijat ja julkaisuaktiivisuus 

   Lyytinen, Anu; Muhonen, Reetta; Koskinen, Outi; Eskola, Olli
   Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2016: 16 (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016)
   report
   Tutkimuksessa analysoitiin suomalaisissa yliopistoissa työskentelevien ulkomaalaistaustaisten tutkijoiden ja opettajien profiilia sekä julkaisuaktiivisuutta suhteessa suomalaiseen opetus- ja tutkimushenkilökuntaan vuosina ...
  • Ulkoseinärakenteen vaikutus rakennuksen energiankulutukseen 

   Lindberg, R.; Keränen, H.; Teikari, M.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Julkaisu (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1999)
   book
   Julkaisussa esitellään koerakennustutkimus, jossa selvitettiin ulkovaipan lämpöhäviöiden osuutta rakennuksen lämmönkulutuksesta. Tutkimuksessa oli mukana kuusi erilaista ulkoseinärakennetta, jotka voidaan jakaa kahteen ...
  • Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen suunnittelu 

   Pentti, M.; Hyypöläinen, T.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Julkaisu (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1999)
   book
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin keskeisten suomalaisten ulkoseinätyyppien ja niiden liitosrakenteiden kosteusteknistä toimivuutta kirjallisuuden ja aiemmin tehtyjen tutkimusten avulla sekä haastattelemalla rakennusalan ...
  • Uncertainty of Impact Sound Insulation Measurements in Field 

   Kylliäinen, M.
   Tampere University of Technology, Laboratory of Structural Engineering, Research report (Tampere University of Technology, 2003)
   report
   Rakennusten ääneneristystä on 1960-luvulta saakka arvioitu kolmannesoktaavikaistoittain alkaen keskitaajuudesta 100 Hz keskitaajuuteen 3150 Hz. Askelääneneristyksen arvioimiseksi on mitattu askeläänitasoluku L'n,w. Monet ...
  • Understanding and Designing Place - Considerations on Architecture and Philosophy 

   Passinmäki, Pekka; Havik, Klaske; Arkkitehtuuri - Architecture; Rakennetun ympäristön tiedekunta - Faculty of Built Environment; Tampere University
   DATUTOP : 38 (Tampere University, School of Architecture, 2019)
   book
  • Understanding the Evolution of Inequality During Transition: The Optimal Income Taxation Framework 

   Kanbur, Ravi; Tuomala, Matti
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 14/2003 (Tampereen yliopisto, 2003)
   workingPaper
   What explains the spectacular increases in inequality of disposable income in transitional economies of Central and Eastern Europe? There are at least two possible explanations. First, the pre-tax distribution of income ...
  • Urban Explorations 

   Annala, Annika; Azimbayev, Alisher; Hagren, Riina; Heinaro, Ellen; Heiskanen, Camilla; Hirviniemi, Leo; Hurttia, Veera; Hämäläinen, Selina; Hännikkälä, Laura; Joutila, Ilona; Ikonen, Amanda; Isokangas, Emilia; Karra, Janita; Kobzhassarova, Diana; Kuusela, Tanja; Kaija, Peppiina; Larri, Viivi; Lehtonen, Markus; Leppälä, Venla; Litmanen, Sara; Luukkanen, Aurora; Manninen, Veera; Mansner, Harry; Mäkelä, Moona; Palmujoki, Eeva; Peltola, Juho; Peltonen, Emma; Puskala, Aku; Puumala, Annamaria; Pöysti, Roza; Raatikainen, Markus; Saarela, Venla; Saari, Kalle; Suikkanen, Emma; Stenman, Matias; Utti, Emilia; Lehtovuori, Panu; Yanar, Hüseyin; Koskinen, Anna (Tampere University, 2021)
   book
   The publication Urban Explorations is an outcome of the Urban Planning and Design 2 course that was carried out the first time in Spring 2021 at Tampere University School of Architecture. During the course’s seven intensive ...
  • Urban Governance, Competition, and Welfare 

   Laurila, Hannu
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 29/2003 (2003)
   workingPaper
   The market mechanism of spatial resource allocation is examined in a system of cities, where social welfare depends on city size. The competitive dynamics of the system is a product of the interplay between people’s ...
  • Urban Reconstruction Patterns 

   Rajaniemi, Juho; Serhiiuk, Iryna; Anttila, Ilari (Tampere University, 2023)
   book
  • User Guide for Modularized Surrogate Model Toolbox 

   Müller, Juliane
   TUT DPub (Tampere University of Technology, 2012)
   book
   This user guide accompanies the surrogate model toolbox for global optimization problems. The toolbox is made for computationally expensive black-box global optimization problems with continuous, integer, or mixed-integer ...
  • Using Simulated Annealing for Producing Software Architectures 

   Räihä, Outi; Mäkinen, Erkki; Poranen, Timo
   Tietojenkäsittelytieteden laitoksen sarja D -Verkkojulkaisut : D-2009-2 (2009)
   book
  • Uskonto suomalaisten elämässä : uskonnollinen kasvatus, moraali, onnellisuus ja suvaitsevaisuus kansainvälisessä vertailussa 

   Ketola, Kimmo; Niemelä, Kati; Palmu, Harri; Salomäki, Hanna
   Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja : 9 (Tampereen yliopisto, 2011)
   book
  • Uskonto, arvot ja instituutiot : suomalaiset World Values -tutkimuksissa 1981-2005 

   Borg, Sami; Ketola, Kimmo; Kääriäinen, Kimmo; Niemelä, Kati; Suhonen, Pertti
   Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja : 4 (Tampereen yliopisto, 2007)
   book
  • Uuden työn sukupuolistavat käytännöt ja sopimisen muodot 

   Koivunen, Tuija; Otonkorpi-Lehtoranta, Katri; Leinonen, Minna; Heiskanen, Tuula; Korvajärvi, Päivi
   Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja / Working Papers : 100 (Tampereen yliopisto, 2018)
   workingPaper
  • Uudet lukemisyhteisöt, uudet lukutavat 

   Herkman, Juha; Vainikka, Eliisa (Tampereen yliopisto, 2012)
   book
   Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamassa tutkimuksessa selvitetään niin sanotun nettisukupolven mediankäyttöä ja lukemiskäytäntöjä, tarkemmin sanottuna sitä, minkälaisia nuorten aikuisten lukutottumukset ovat, mistä lukemisen ...