- Selaus nimekkeen mukaan Erillisteokset ja sarjajulkaisut

  • Tablettijournalismia tutkimassa 

   Heinonen, Ari; Männistö, Anssi; Pajunen, Anna; Pekonen, Juho-Pekka (Tampereen yliopisto, 2012)
   book
   Julkaisu on tutkimushankkeen Lukulaitejournalismi – nyt päätösraportti. Julkaisussa sekä hahmotellaan tutkimuksellisia avauksia tablettimaailman tutkimiseksi nimenomaan journalismin näkökulmasta että tuodaan esiin tuoreita ...
  • Tajuntateollisuus : Viestintäpolitiikan näköaloja 

   Nordenstreng, Kaarle (Weilin + Göös, 1974)
   book
  • Talonrakentamisen akustiikka 

   Kylliäinen, Mikko; Tervo, Sakari; Yli-Pietilä, Arttu (Tampereen yliopisto, 2023)
   book
   Tämä akustiikkasuunnittelua talonrakennushankkeissa käsittelevä oppikirja on laadittu ajatellen kahta Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa järjestettävää akustiikan kurssia. Se soveltuu oppikirjaksi ...
  • Talopaletti: Ratkaisumalleja urbaaniin pientaloasumiseen 

   Hedman, Markku; Heino, Juuso; Tarpio, Jyrki; Teronen, Tommi
   Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu : 24 (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2016)
   book
  • Talotekniikka kerrostalojen muunneltavuuden mahdollistajana 

   Kortetmäki, Aki; Saarimaa, Sini; Juvela, Jussi-Pekka; Jalonen, Mikko; Kotilainen, Rami (Tampereen yliopisto, 2023)
   report
   Talotekniikalla on keskeinen rooli kaikessa rakennuksien käytössä ja käytön muutoksissa. Kuitenkaan ei juurikaan ole tarkasteltu, miten talotekniikka vaikuttaa asuinrakennusten kykyyn olla muunneltavissa eri käyttötarpeisiin. ...
  • Talouskriisit, työhyvinvointi ja työurat : Työsuojelurahaston tutkimushanke 2015-2017, loppuraportti 

   Peutere, Laura; Lipiäinen, Liudmila; Ojala, Satu; Järvinen, Katri-Maria; Pyöriä, Pasi; Saari, Tiina; Jokinen, Esa
   Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja / Working Papers : 94/2017 (Tampereen yliopisto, 2017)
   workingPaper
  • Talousmedia ja valkokaulustyöläiset - Ydinkohderyhmän arvioita talousjournalismin tasosta ja verkkomedian roolista 

   Hurmeranta, Markku
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : C 43 / 2009 (2009)
   book
   Talousmedia ja valkokaulustyöläiset -raportissa ääneen päästetään talousmedian ydinkohderyhmä eli omassa työssään taloustietoa tarvitsevat ammattilaiset. Mitä mieltä nämä niin kutsutut valkokaulustyöläiset ovat ...
  • Tammikuun tehopiikki – mitä tapahtui 7.1.2016? Miten tehoa hallitaan paremmin jatkossa? 

   Heljo, Juhani; Harsia, Pirkko; Holttinen, Hannele; Aalto, Pami; Björkqvist, Tomas; Järventausta, Pertti; Kaivo-oja, Jari; Kojo, Matti; Korpela, Timo; Rautiainen, Antti; Repo, Sami; Ruostetsaari, Ilkka; Sorri, Jaakko
   EL -TRAN analyysi : 7/2016 (EL-TRAN konsortio, 2016)
   report
  • Tampere - Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen 

   Järvi, Ilona (Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Tampereen kaupunki, 2012)
   book
   ”Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen” on yhteisöllisen asumisen suunnitelma Tampereen Vuorekseen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä pohditaan keinoja asukaslähtöisen suunnitteluprosessin hahmottamiseen ...
  • Tampere Institute for Advanced Study Mentoring Handbook : Version 1.0 

   Boden, Rebecca; Teperi, Juha (Tampere University, 2022)
   book
   This Handbook is a practical guide to mentoring. It does not tell you exactly what to do and how to do it. Rather, it is like a (travel) guidebook: you use it to acquaint yourself with general ideas and concepts, and then ...
  • Tampere University Pressin data- ja aineistopolitiikka 

   Kirjasto - Library; Tampere University (Tampere University Press, 01 / 2021)
  • Tampere-pientalo : Esimerkkejä tyyppitalon uusista ratkaisumalleista Tampereelle 

   Hedman, Markku; Arkkitehtuurin laitos - School of Architecture; Rakennetun ympäristön tiedekunta - Faculty of Built Environment; Tampere University of Technology (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2012)
   book
   Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitos on toteuttanut Tampereen kaupungin toimeksiannosta Tampereen kaupungin erityispiirteiden pohjalta kehitettyä tyyppitaloa, Tampere-pientaloa koskevan hankkeen. Hankkeen ...
  • Tampereen kaupungin Pegasos-järjestelmän käytettävyystutkimus murtumapotilaan hoitoketjussa 

   Walldén, Sari; Peltomäki, Suvi; Martikainen, Susanna
   Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen julkaisusarja B : B-2007-3 (Tampereen yliopisto, 2007)
   book
  • Tampereen korkeakouluyhteisö Kylse-yhteistyössä : Selvitysraportti Kaupin yliopistollisen sote-keskuksen mahdollisuuksista 

   Uotila, Hanna; Leponiemi, Ulriika; Yhteiskuntatieteiden tiedekunta - Faculty of Social Sciences; Tampere University (Tampereen yliopisto, 2022)
   report
   Raporttiin on koottu Kylse-yhteistoiminnan merkityksiä ja mahdollisuuksia eri näkökulmista tarkastelevia selvityksiä. Näiden selvitysten perusteella voidaan sanoa, että Kylse-yhteistyö herättää laajaa kiinnostusta ja ...
  • Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen liikenne- ja pysäköintijärjestelyiden kehittäminen 

   Haapamäki, Ruut; Palonen, Tuomas; Viri, Riku
   Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Tutkimusraportti : 92 (Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., 2016)
   report
   Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestettävät suurtapahtumat ovat haaste liikenteen sujuvuudelle ja pysäköintiratkaisuille. Etenkin suurimpien tapahtumien, kuten Alihankintamessujen aikaan liikenne- ja pysäköinti ...
  • Tampereen teknillisen korkeakoulun asiantuntijaprojekti 

   Haarala, A.-R.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Kirjasto, Tiedote (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1989)
   book
   Tampereen teknillisessä korkeakoulussa laadittiin kansainvälisen asiantuntemuksen tietokanta mikrotietokonesovelluksena KMies-ohjelmistolla. Tietue sisältä henkilötiedot, kansainväliset yhteydet, projektit ja jäsenyydet. ...
  • Tampereen yliopiston Open Access -kyselyn tulokset 

   Sisättö, Outi; Heikkilä, Tanja; Hyödynmaa, Merja; Melin, Raila; Mäki, Kati (Tampereen yliopisto, 2012)
   book
   Kirjaston keväällä 2012 toteuttamaan Open Access -kyselyyn vastasi 205 yliopistoyhteisön jäsentä. Lähes kaikki vastaajat pitivät Open Access-periaatetta joko erittäin tai melko tärkeänä. Kolmasosa vastaajista toteutti Open ...
  • Tampereen yliopiston tilastokirja 2004 

   Tampereen, yliopisto / Suunnitteluyksikkö
   Tampereen yliopisto tänään ja huomenna : 71 (Tampereen yliopisto, 2005)
   report
  • Tampereen yliopiston tilastokirja 2005 

   Tampereen, yliopisto / Suunnitteluyksikkö
   Tampereen yliopisto tänään ja huomenna : 72 (2006)
   report
  • Tampereen yliopiston tilastokirja 2006 

   Tampereen, yliopisto / Suunnitteluyksikkö
   Tampereen yliopisto tänään ja huomenna : 75 (Tampereen yliopisto, 2008)
   report