- Selaus nimekkeen mukaan Erillisteokset ja sarjajulkaisut

  • P0-paloluokan rakennusten palotekninen suunnittelu 

   Malaska, Mikko; Alanen, Mika; Salminen, Mikko (Tampereen yliopisto, 2022)
   report
   Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta (YMa 848/2017 3 §) mukaan paloturvallisuudelle asetettujen olennaisten teknisten vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa joko suunnittelemalla ja rakentamalla ...
  • Pahan ja pelon näyttämöllä : Oulun seksuaalirikokset hybridinä mediatapahtumana 

   Tolonen, Elina (Tampereen yliopisto, 2022)
   report
   Julkaisu on Oulun seksuaalirikokset hybridinä mediatapahtumana -hankkeen loppuraportti, joka tarkastelee Oulussa vuosina 2018–2019 tapahtuneista seksuaalirikoksista kehittynyttä mediatapahtumaa ja rikoksista käytyä keskustelua ...
  • Paikallisen energiayhteisön sähkötekninen toteutus 

   Harsia, Pirkko; Hietalahti, Lauri; Kallioharju, Kari; Kortetmäki, Aki; Uusitalo, Sakari; Järventausta, Pertti (Tampereen yliopisto, 2021)
   report
   Energiayhteisöjen lisääntyminen edellyttää tarkastelemaan, miten hajautettu energiatuotanto ja sen paikallinen hyödyntäminen vaikuttavat kiinteistön tai kiinteistöryhmän sähköverkon rakenteisiin ja vastuukysymyksiin. ...
  • Paikallisradioita Suomeen! 

   Ylönen, Olli
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : C36/2002 (2002)
   book
   Tämän raportin lähtökohtana on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke Media Economics, Content and Diversity, joka tutkii mediatalouden kehitystä 1950-luvulta lähtien. Osana sitä tutkitaan keskittymisen vaikutuksia ...
  • Paikka- ja virhe-estimaatin laskenta-algoritmit 

   Ali-Löytty, Simo (28.09.2011)
   lecture
  • Palliatiivisen lääketieteen erityistason koulutus Suomessa : Arvio koulutuksen tarpeesta sekä ehdotus sisällöstä ja kehittämisestä 

   Lehto, Juho; Saarto, Tiina; Hirvonen, Outi; Rahko, Eeva; Lamminmäki, Annamarja; Hökkä, Minna (Tampereen yliopisto, 2021)
   report
  • Palliatiivisen lääketieteen perusopetus : Suositus opetussuunnitelmasta yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa 

   Lehto, Juho; Saarto, Tiina; Hirvonen, Outi; Rahko, Eeva; Lamminmäki, Annamarja; Alminoja, Aleksi; Hökkä, Minna (Tampereen yliopisto, 2020)
   book
   Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen (EduPal)-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanke. Hankekonsortioon ...
  • Palvelujärjestelmä murroksessa - ensihoidon ja sairaankuljetuksen työ- ja toimintakäytänteet 

   Auvinen, Petra; Palukka, Hannele; Tiilikka, Tiina (Tampereen yliopisto, 2012)
   book
  • Parempi johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 

   Mäkinen, Erkki
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 21/2013 (Tampereen yliopisto, 2013)
   report
  • Partial differential equations 

   Piche, Robert
   MAT-51316 (Tampere University of Technology, 2010)
   book
   Partial differential equations (PDEs) are used to model physical phenomena involving continua, such as fluid dynamics, electromagnetic fields, acoustics, gravitation, and quantum mechanics. They also arise as mathematical ...
  • Paternalism and tax competition 

   Kotakorpi, Kaisa
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 52/2007 (2007)
   workingPaper
   When consumers make mistakes, the government may wish to use paternalistic taxation as a corrective measure. We examine a country whose government attempts to use taxation to reduce the consumption of a harmful good, and ...
  • Path development and constructed regional resilience : The case of the Nokia-led ICT industry in Tampere 

   Kurikka, Heli; Kolehmainen, Jari; Sotarauta, Markku
   Sente työraportteja - SENTE Working Papers : 39/2017 (Tampereen yliopisto, 2017)
   workingPaper
  • PAWNS AND QUEENS REVISITED: PUBLIC PROVISION OF PRIVATE GOODS WHEN INDIVIDUALS MAKE MISTAKES 

   Pirttilä, Jukka; Tenhunen, Sanna
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 40/2005 (Tampereen yliopisto, 2005)
   workingPaper
   This paper analyses the optimal tax policy and public provision of private goods when individuals di¤er in two respects: income-earning ability and rationality. Publicly provided goods should be overprovided or subsidised, ...
  • Pedaforum 2023 – Korkeakoulupedagogiikan päivät : Kohti kestävää korkeakoulupedagogiikan toimintakulttuuria 

   Kivimäki, Sanna; Majuri, Jenni; Vaine, Riina; Hakanen, Henna; Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta - Faculty of Education and Culture; Tampere University (Tampereen yliopisto, 2023)
   book
   Korkeakoulupedagogiikan päivät – Pedaforum 2023 on vuosittain järjestettävä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pedagogiikan konferenssi. Korkeakoulupedagogiikan päivien – Pedaforum 2023:n tavoitteena on jakaa kokemuksia ...
  • Pelaajabarometri 2009 -Pelaaminen Suomessa 

   Karvinen, Juho; Mäyrä, Frans
   Interaktiivisen median tutkimuksia - Research of Interactive Media : 3 (Tampereen yliopisto, 2009)
   book
   Pelaajabarometri 2009 tarjoaa tietoa erilaisten pelien pelaamisesta Suomessa. Aineiston muodostavat 1169 vastaajan tiedot, jotka oli annettu loppukeväällä 2009 postitettuun lomakekyselyyn. Kyselyyn oli valittu Väestöreki ...
  • Pelaajabarometri 2011: Pelaamisen muutos 

   Karvinen, Juho; Mäyrä, Frans
   TRIM Research Reports : 6 (Tampereen yliopisto, 2011)
   report
   Pelaajabarometrin perustana on nyt kolmen vuoden sarja kyselytutkimuksia (2009, 2010, 2011), jotka luotaavat suomalaisten suhdetta erilaisiin pelaamisen muotoihin. Barometri on osa Tampereen, Jyväskylän ja Turun yliopistojen ...
  • Pelaajabarometri 2013 : Mobiilipelaamisen nousu 

   Mäyrä, Frans; Ermi, Laura
   TRIM Research Reports : 11 (Tampereen yliopisto, 2014)
   report
   Nyt neljättä kertaa toteutettu Pelaajabarometri on kyselytutkimus pelaamisen eri muotojen yleisyydestä Suomessa. Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen pelitutkijoiden yhteistyönä syntynyt tutkimus tarjoaa kattavaa ...
  • Pelaajabarometri 2015 : Lajityyppien suosio 

   Mäyrä, Frans; Karvinen, Juho; Ermi, Laura
   TRIM Research Reports : 21 (Tampereen yliopisto, 2016)
   report
  • Pelaajabarometri 2018 : Monimuotoistuva mobiilipelaaminen 

   Kinnunen, Jani; Lilja, Pekka; Mäyrä, Frans
   TRIM Research Reports : 28 (Tampereen yliopisto, 2018)
   report
   Uudistettu Pelaajabarometri tarjoaa yhä tarkemman ja kokonaisvaltaisemman kuvan pelaamisesta Suomessa. Täysin uusina osioina vuoden 2018 kyselyyn on otettu mukaan kysymykset eSports-kilpapelaamisesta, pelaamiseen liittyvien ...
  • Pelaajabarometri 2020 : Pelaamista koronan aikaan 

   Kinnunen, Jani; Taskinen, Kirsi; Mäyrä, Frans
   TRIM Research Reports : 29 (Tampereen yliopisto, 2020)
   report