- Selaus nimekkeen mukaan Erillisteokset ja sarjajulkaisut

  • Maahanmuuttaja mediankäyttäjänä 

   Maasilta, Mari; Simola, Anna; af, Heurlin Heidi
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 107/2008 (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Tutkimuksessa selvitetään Suomessa asuvien maahanmuuttajien mediankäyttöä ja vertaillaan heidän ja syntyperäisten suomalaisten tulkintoja suomalaisista mediasisällöistä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa joukkoviestinnän ...
  • Maahanmuuttajataustaisille asiakkaille suunnatut palvelut yleisessä kirjastossa Kehittämiskohteena Kouvolan kaupunginkirjasto ja Mediamaja 

   Bang, Maria
   TRIM Notes : 2 (Tampereen yliopisto, 2010)
   report
   Tutkimus maahanmuuttajien kirjastopalveluista Kouvolassa on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt -hanketta. Kouvolan osahankkeen tavoitteena on kehittää uusia kirjastopalveluja ja ...
  • Maahanmuutto ja media - Eurooppalaista tutkimusta ja kotimaisia ennusteita 

   Luostarinen, Heikki; Eskonen, Hanna; Horsti, Karina; Nikunen, Kaarina; Pöyhtäri, Reeta
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : C41 (2008)
   book
   Suomen uskotaan olevan uudentyyppisen kansainvälistymisen kynnyksellä. Maa valmistautuu ensimmäisen kerran hankkimaan merkittäviä määriä ulkomaalaista työvoimaa, siirtolaisia. Nopea yhteiskunnan etnisten suhteiden muutos ...
  • Maanvaraisten alapohjarakenteiden kosteuskäyttäytyminen 

   Leivo, V.; Rantala, J.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Geotekniikka, Julkaisu (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 2001)
   book
   Pohjamaa sekä yläpuoliset täyttö- ja salaojituskerrokset ovat maarakeiden välisten huokosten muodostaman enemmän tai vähemmän yhtenäisen onkaloverkoston kautta jatkuvassa yhteydessä kosteuslähteeseen eli pohjaveteen. ...
  • Maanvastaisten alapohjarakenteiden kosteustekninen toimivuus 

   Leivo, Virpi; Rantala, Jukka
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan osasto, Talonrakennustekniikka, Julkaisu : 120 (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 2002)
   book
   Maanvastaisten alapohjarakenteiden lämpö- ja kosteusolosuhteet poikkeavat rakennusvaipan muiden osien toiminnasta. Alapohja on rakenteena kosketuksissa lämpimien ja kosteiden täyttö- tai pohjamaakerrosten kanssa. Alapohjaa ...
  • Maanvastaisten rakenteiden mikrobiologinen toimivuus 

   Leivo, V.; Rantala, J.
   Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennetekniikan laitos. Tutkimusraportti : 139 (Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennetekniikan laitos, 2006)
   report
   Maanvastaisen rakenteen alapuolisten täyttökerrosten kosteus- ja mikrobiologisia olosuhteita selvitettiin kenttämittauksin. Yhteensä 46:sta satunnaisesti valitusta kohteesta eri puolilta Suomea otettiin maanäytteitä yhteensä ...
  • Management Education in Transformation - Current Challenges and Future Perspectives 

   Tienhaara, Piia; Lyytinen, Anu; Kivistö, Jussi (Tampereen Yliopisto, 2016)
   book
   This report identifies some of the most crucial current challenges and future perspectives facing university-level management education. By doing so, it aims to encourage and support the providers of management education ...
  • MAT-45806 Mathematics for positioning & MAT-45807 Mathematics for positioning 

   Ali-Löytty, Simo; Collin, Jussi; Sirola, Niilo
   Tampere University of Technology. Department of Mathematics (Tampere University of Technology, 2010)
   book
   Positioning techniques and algorithms have been studied for some years at the Tampere University of Technology within several research groups. The objective of this course hand-out has been to collect together the most ...
  • Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden ja liitosten suunnittelu- ja toteutusohjeita 

   Lahdensivu, Jukka; Suonketo, Jommi; Vinha, Juha; Lindberg, Ralf; Manelius, Elina; Kuhno, Vesa; Saastamoinen, Kari; Salminen, Kati; Lähdesmäki, Kimmo
   Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti : 160 (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, 2012)
   report
   Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen tuo mukanaan muutospaineita suunnittelijoille ja rakentajille. Rakenteiden dimensiot muuttuvat eristepaksuutta kasvattaessa ja toisaalta rakenteen kosteustekninen toiminta muuttuu ...
  • Matriiseja tilastotieteilijälle 

   Puntanen, Simo; Vehkalahti, Kimmo
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 56/2017 (Tampereen yliopisto, 2017)
   report
  • MEASURING THE HIGHWAY CAPITAL IN FINLAND 1900-2009 

   Uimonen, Sakari
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 81/2010 (Tampereen yliopisto, 2010)
   workingPaper
   In this study, the values of the wealth and productive services capital stocks in Finland between 1900 and 2009 are estimated. Several modifications to the prevailing conventions of measurement are suggested. First, the ...
  • Media Platformisation and Finland : How platforms have impacted on the Finnish mediasphere and public life 

   Sirkkunen, Esa; Horowitz, Minna; Nieminen, Hannu; Grigor, Irina; Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta - Faculty of Information Technology and Communication Sciences; Tampere University (Tampere University, 2021)
   report
  • Media vallan verkoissa 

   Kunelius, Risto; Noppari, Elina; Reunanen, Esa
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 112 (Tampereen yliopisto, 2010)
   book
   2.korjattu painos 2010 Media vallan verkoissa -teos avaa päättäjien näkökulmaa mediavaltaan. Kirjassa kysytään, millä tavoin mediajulkisuus kietoutuu suomalaiseen vallankäyttöön, miten media vaikuttaa tehtäviin ratkaisuihin ...
  • Mediaetiikan kipupisteet 

   Nordenstreng, Kaarle; Heinonen, Ari; University of Tampere
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : C 35/2002 (Tampereen yliopisto, 2002)
   book
   Marraskuussa 2001 järjestettiin Tampereen yliopistossa luentosarja, jossa käsiteltiin mediaetiikan ajankohtaisia kysymyksiä eri näkökulmista. Teemoja oli viisi: Yksityisyys vs. sananvapaus, Toiseus mediassa, Onko etiikka ...
  • Mediakasvatus ja medialukutaito kirjastotyön muutoksessa Tapaus: Tampereen kaupunginkirjasto 

   Sairanen, Anu
   TRIM Notes : 4 (Tampereen yliopisto, 2010)
   report
   Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmaan kuuluva valtakunnallinen projekti. Se on yksi opetusministeriön Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelman ...
  • Mediators for sustainable livelihoods : Promoting sustainable livelihoods in vocational and adult education through university curricula and programs 

   Heikkinen, Anja; Sorsa, Santeri; Xing, Xin; Li, Qiao; Cheng, Jiao; Tan, Li; Kalimasi, Perpetua; Kilasa, Nicholous; Wadende, Pamela; Oyaro, Erick; Opwonya, Nelson (Tampere University, 2022)
   report
   This preliminary study was accomplished during November 2021-March 2022, as part of “global innovation networks in teaching and learning”-initiative of the Finnish Ministry of Education and Culture, carried out by a team ...
  • Mediatyöntekijöiden kokemuksia työstä digitaalisessa toimintaympäristössä : Media Work 2030 -kyselyn alustavat tulokset 

   Rantanen, Johanna; Koivula, Minna; Hiltunen, Pihla; Niemi, Liisa; Saari, Tiina; Tammelin, Mia; Parviainen, Tiina; Villi, Mikko
   Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja / Working Papers : 109 (Tampereen yliopisto, 2020)
   workingPaper
  • Medical Decision Criteria and Policy for an Efficient Allocation of Resources 

   Ahtiala, Pekka
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 8/2001 (Tampereen yliopisto, 2001)
   workingPaper
   This paper approaches health care criteria by maximizing society's consumption possibilities in a model where health is a special case of a good produced, consumed, and used as an input in production, and the patient chooses ...
  • Menneisyys on johdanto: arkistoajattelu vuodesta 1898 ja sen uusi paradigma 

   Cook, Terry; Henttonen, Pekka
   TRIM Research Reports : 6 (Tampereen yliopisto, 2014)
   report
   Artikkelissa analysoidaan arkistoajattelua vuoden 1898 hollantilaiskäsikirjan jälkeen. Siinä ehdotetaan, että on syntymässä uudenlainen paradigma. Tärkeimpiä eurooppalaisia,amerikkalaisia ja australialaisia ajattelijoita ...