• Finland år 1417 : långsamt på väg mot enhet 

      Katajala-Peltomaa, Sari; Villstrand, Nils Erik; Karonen, Petri
      Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland : 813 (Svenska litteratursällskapet i Finland, 2017)
      article