Trepo - Selaus asiasanan mukaan "jaettu tarkkaavaisuus"

  • Face and Gaze Processing in Children with Autism 

   Kylliäinen, Anneli
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 645 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Toisen henkilön kasvot, erityisesti silmät välittävät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa paljon merkittävää tietoa. Tässä tutkimuksessa tutkittiin autistisesti käyttäytyvien lasten kasvojen ja katseen suunnan havaitsemista. ...
  • Temperamental negative affect is associated to joint attention in 9 and 12 months old infants 

   Forss, Hanna (2015)
   Syventävä työ
   Ensimmäinäisen elinvuotensa aikana lapsi oppii monia sosiaalisia taitoja ja käyttäytymismalleja. Jaettu tarkkaavaisuus on eräs hyvin perustavanlaatuinen taito, johon monet muut sosiaaliset taidot, kuten kieli ja sosiaalinen ...