Trepo - Selaus asiasanan mukaan "jaettu arvo"

  • Jaettu arvo lisäarvon luojana 

   Seilo, Silja (2018)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata, analysoida ja ymmärtää asiakkaan kokeman arvon muodostumista jaetun arvon kontekstissa. Tutkimuksen tavoitteen avulla pyritään pureutumaan nykypäivän kuluttamiseen ja sen ...
  • Jaettu arvonluonti strategiana kaivosteollisuudessa 

   Tamminen, Anu (2020)
   Kandidaatintyö
   Kaivostoiminta on merkittävä kansantalouden kasvun ja teollisuuden kehityksen lähde Suomessa. Toiminnan kasvu on lisännyt odotuksia taloudellisista ja yhteiskunnallisista hyödyistä, mutta samalla se on aiheuttanut huolen ...
  • Jaetun arvon tuottaminen teknologiainnovaatioilla Suomen yksityisessä sairausvakuutustoiminnassa: Case Pohjola Vakuutus Oy 

   Miettinen, Samuli (2020)
   Kandidaatintyö
   Tässä laadullisessa tapaustutkimuksessa kuvaillaan,miten teknologiainnovaatioilla voidaan tuottaa jaettua arvoa yksityisessä sairausvakuutustoiminnassa. Hyödynnettäviä teknologiainnovaatioita, arvon tuottamista ja toiminnan ...