• Verkkosivujen kävijäseuranta osana B2B-yritysten myyntiprosessia 

      Kiiveri, Juuso (2014)
      Pro gradu -tutkielma
      Verkkosivujen kävijäseurannalla tarkoitetaan kävijävirtojen tunnistamista ja segmentointia osana yrityksen verkkosivujen analysointia. Se on hyvin konkreettinen markkinoinnin mittaamisen väline, jota voidaan hyödyntää ...