• Palvelun laatua parantava integraatioarkkitehtuuri 

      Salomaa, Markus (2014)
      Pro gradu -tutkielma
      Tässä tapaustukimuksessa seurattiin järjestelmäintegraatioprojektia, jossa uudistettiin teollisuuden kunnossapitopalveluita tarjoavan yrityksen integraatioarkkitehtuuri. Seurattavan projektin lopputuloksena syntyi ...