• Liiketoimintaprosessien automatisointi ohjelmistorobotiikalla 

      Uhle, Klaus (2018)
      Kandidaatintyö
      Ohjelmistorobotiikka on sovellusteknologia, jolla voidaan automatisoida liiketoimintaprosesseja. Ohjelmistorobotiikka on kehittyvä teknologia, joka on alkanut yleistymään viime vuosina, ja toistaiseksi sen käyttömahdollisuudet ...