• Kaukojäähdytyksen tuotantostrategia 

      Uhlbeck, Olli (2019)
      Diplomityö
      Jäähdytyksen tarve on kasvanut tasaisesti läpi 2000- ja 2010-luvun. Energiayhtiöiden vastaus kasvaneeseen jäähdytyksen tarpeeseen on kaukojäähdytys. Tämän diplomityön tarkoituksena oli tarkastella kaukojäähdytyksen markkinoita ...