• Verkotettu maalitaulujen pisteenlasku- ja hallintajärjestelmä 

      Dahlman, Tapio (2015)
      Diplomityö
      Tässä työssä kuvataan tuotekehitysprojekti, jonka tavoitteena oli toteuttaa verkotettu maalitaulujen pisteenlasku- ja hallintajärjestelmä muovikuula-aseille. Järjestelmän tarkoitus on toimia harrastus- ja ...