• Johdon laskentatoimen hyödyntäminen kasvuyrityksessä 

      Dahlman, Jan Hans Kristian (2016)
      Diplomityö
      Tässä diplomityössä haluttiin selvittää miten johdon laskentatoimen eri menetelmiä voidaan hyödyntää kasvavassa pk-yrityksessä. Lisäksi selvitettiin miten menetelmiä tulisi ottaa käyttöön ja minkälaisella aikataululla. ...