• Williamin naiset. Naiskuvat Shakespearen näytelmisssä. 

      AAKKULA, TARJA (2003)
      Pro gradu -tutkielma
      Tutkielmani aiheena on William Shakespearen näytelmien naiskuvat, joita tarkastelen sekä biografistisen että feministisen kirjallisuudentutkimuksen kontekstissa. Aloitan tutkielmani Shakespearen oman elämäkerran ja erityisesti ...